Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
AUTODELARRACET
Tävlingsdatum:
2024-05-09
Arrangör:
Borlänge MK
Distrikt:
Nedre Norra BF
Första anmälningsdag:
2024-03-24
Sista anmälningsdag:
2024-05-05
Tävlings plats:
Borlänge Motorstadion, Norr Amsberg, 10 km N Borlänge mot Leksand, skyltat "Motorstadion".
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Patrik Wikström 070-649 33 29
Bitr Tävlingsledare Åke Holmberg 073-501 64 90
Teknisk Chef Torbjörn Andersson 070-595 14 49
RaceController Jan-Anders Wirén
RaceController Daniel Torris
Domare Marie Lundh 070-585 63 36
Säkerhetschef Lars Tholander
Miljöchef Björn Aspman
Administrativ Chef Johnny Holmeberg
Tidsplan:
Administrativ incheckning: 09.00-11.45 Besiktning: 09.15-12.15 Förarsammanträde: 12:30 Första start: 13.00
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande på anslagstavla vid sekretariatet, samt live på www.raceoffice.se.
Tävlingens genomförande:
Deltagarna ges möjlighet att åka 3 st kvalheat á 3 varv. Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna. Tävlingen körs utan Alternativspår! Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1. Seniorer: A-B finaler vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande. Juniorer och Dam/Veteran: A-B finaler vid minst 15 startande, C-final vid minst 24 startande. Särskiljning: 1. Högsta heatpoäng oavsett omgång 2. Omgång 1,2,3 3. Minst antal observationsflagg 4. Därefter lottning
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Kösystem kommer att nyttjas vid uppnått antal anmälda.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Meddelas vid den administrativa incheckningen.
Startuppställning:
Upp till 6 bilar i bredd, av resultatprogrammet lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Heatindelning och startspår förlottas i Raceoffice för samtliga kvalomgångar. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma.
Miljö:
Enligt G2 och FR reglementet, brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Icke brännbart/miljöfarligt avfall tar du som tävlande med dig från tävlingsplatsen. Tomgångskörning i depån max 1 min. Oljeuppsamlare under bilarna skall finnas som skall rymma/absorbera minst 10 liter.
Tjuvstart:
Tjuvstart = 1 p avdrag i heatet. Förarens andra tjuvstart i heatet medför uteslutning ur heatet.
Däckbegränsning:
Fritt enligt folkracereglementet, FR-T 3
Avgifter:
Senior/Dam/Veteran: 400:-. Junior: 250:-. Träningsjunior: 0:- OBS! Efter- och telefonanmälan +200:-. Vid återbud senare än 48 tim. före tävlingens början, ska en WO avgift erläggas med 500 SEK.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar, ingen möjlighet till friköp.
Priser:
Hederspris till finalisterna. Prisutdelning vid sekretariatet.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 5/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Säkerhet:
Rullad bil som blir stillastående = brutet heat. Du som förare skall ur bilen innan den vändes rätt. I enlighet med Nedre Norra Bilsportförbundets policy samt Folkraceutskottets rekommendation.
Anbud:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish på plats av Borlänge MK. Endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är giltiga vid anbud. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är överens om det.
Delade tävlingsfordon:
Anges på anmälan, även vem man delar bil med. Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Hemmaförare:
OBS!!! Hemmaförare SKALL på anmälningsblanketten ange minst 1 person (Namn + tel. nummer) som på något sätt skall hjälpa till under tävlingen. Denne skall anmäla sig vid klubbstugan kl 12.00.
Informations Telefon:
Patrik 070-649 33 29
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 23
Junior Junior 15
Dam/Veteran Dam,Veteran 10
Träningsjuniorer Junior 0