Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Ljusdals MS X-cupen delt. 2
Tävlingsdatum:
2024-05-11
Arrangör:
Ljusdals MS
Distrikt:
Nedre Norra BF
Första anmälningsdag:
2024-04-01
Sista anmälningsdag:
2024-05-05
Tävlings plats:
Kåtmyrabanan Ljusdal
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Tony Norberg 070-3980223
Bitr Tävlingsledare Sofia Jensén 070-3957676
Domare Marie Lundh 070-5856336
Teknisk Chef Leif Hedman 070-2414338
RaceController Martin Hedberg 072-2227157
RaceController Mattias Sundström
Miljöchef Stina Berglund 072-9226559
Säkerhetschef Lars-Erik Wallin 070-3986058
Tidsplan:
Administrativ incheckning/anmälan, besiktning: Fredag 17:30 - 20:00 Administrativ incheckning/anmälan, besiktning: Lördag 07:30 - 09:00 Förarsammanträde Lördag: 09:30 Första start: 10:00
Resultatlistan anslås:
Heatresultat anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se, och i depån. Resultatlistor kan ses på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Omgångar lottas fortlöpande under dagen Poängberäkning 7-5-4-3-2-1 Tre kvalomgångar , Alla kvalomgångar räknas. Kvalheaten körs 3 varv, finalerna 5 varv. Särskiljning 3, 2, 1 därefter lottning A-B final vid minst 18 startande vid anmälningstidens utgång, C final vid minst 24 startande vid anmälningstidens utgång. Finalerna körs med runner up. Den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag (-1 poäng) på sitt resultat från det aktuella heatet. Föraren erhåller dock inte lägre poäng än 0. T,ex vid tjuvstart och Seden bryter nämnda heat, erhåller man 0 poäng och inte -1. Vid två tjuvstarter uteslutning i heat. Vid tjuvstart i finalerna körs alternativet en extra gång. Körs med alternativspår, alternativspåret måste köras minst 1 gång per heat Vid stopp i alternativen – Rödflagg, den som orsaker stoppet får ej starta om Rödflaggat heat körs om snarast möjligt. Startmetod: Ready to race skylt och ljussignal
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
160
Startordning:
Dam, Junior, Veteran, Senior
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, kommer även sättas upp på anslagstavlan. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma.
Miljö:
Enligt G2 Oljeuppsamlare obligatoriskt minst motorns volym och presenning under bilen. Kontroll av uppsamlingskärl kommer att göras i depån
Tjuvstart:
Den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag (-1poäng) på sitt resultat från det aktuella heatet, Vid två tjuvstarter uteslutning i heatet. Vid tjuvstart i finalerna körs alternativet en extra gång.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet . Ej dubb!!
Avgifter:
Seniorer, dam och veteran 400 kr. Juniorer 250 kr. Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr.
Avlysning:
Om tävlingstillstånd uteblir, ingen sjukvårdspersonal, eller vid fall av Force majeure äger arrangören rätt att besluta om avlysning av tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna.
Priser:
Till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 5/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Anbud:
Enligt Folkrace reglementet FR 10.3. Anbudslappar kan köpas kontant eller med swish av Ljusdals MS . Kontant betalning av bilen, swish endast om båda parter är ok med det.
Delad bil:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med". Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per bil.
Besiktning:
Besiktning kommer att ske vid anvisad plats. Föraroverall skall vara på vid besiktning, övrig utrustning ska finnas med i bilen.
Säkerhet:
Däckrensning förbjuden. I depån gäller gåfart. Brandsläckare enligt reglementet.
Informations Telefon:
Janne Zetterman 070-6446925 eller mail: ljusdalsms@hotmail.com
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 10
Dam Dam 6
Veteran Veteran 3
Junior Junior 6
Träningsjuniorer Junior 0