Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Laitisrace deltävling ett av Höga Kusten Cup
Tävlingsdatum:
2024-05-25
Arrangör:
Örnsköldsviks MK
Distrikt:
Mellan Norrlands BF
Första anmälningsdag:
2024-04-01
Sista anmälningsdag:
2024-05-19
Tävlings plats:
Klingre Motorstadium
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Domare Stig-Roland Bohman 0730650158
Tävlingsledare Patrik Johansson 0703567297
RaceController Tobias Nordin 0705622527
Teknisk Chef Mikael Asplund 0706898024
Miljöchef Anders Knutsson 0706693027
Säkerhetschef Patrik Häggblad 0768323592
Administrativ Chef Anna Öbrand 0703392640
Tidsplan:
Fredag Depån öppen mellan kl. 16-21, depåtystnad råder kl. 22 Anmälan: Kl. 17-19:45 Besiktning: kl. 17-20 Lördag Anmälan kl: 07-8:15 Besiktning kl. 07-08:30 Funktionärssammanträde: Kl. 08:45 inne i klubbstugan Förarsammanträde: Kl: 9:30 utanför klubbstugan Första start: kl. 10 Lunchpaus efter kvalomgång 2
Resultatlistan anslås:
Officiella anslagstavlan vid sekretariatet och www.raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Tävlingsutrustning tas för uppvisning vid besiktning, mekaniker anmälan ska lämnas in till sekretariatet senast då anmälan stänger Samtliga kör 3 kvalomgångar, vid mindre än 50 förare körs 4 kvalomgångar Finaler körs om 5 varv Alternativspår körs en gång per heat samt en gång per final av samtliga förare Finaler; Senior A-B-C- Dam A-B- Junior A- B- Veteran A ,Runner up kommer att tillämpas i samtliga finaler. Poängberäkning; 7-5-4-3-2-1 Särskiljning vid lika poäng; (4)-3-2-1, Vid lika särskiljning sker lottning via dator. Vid rullning är heatet avbrutet för rullad bil, förare uppsöker sjukvård. Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Däckrensning förbjudet Juniorträning körs först i varje kvalomgång samt före första finalen.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
200
Startordning:
Junior, veteran, dam, senior
Startuppställning:
6 bilar på startplattan
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, kommer även att sättas upp på anslagstavlan Startspår är förlottade sker av datorprogrammets slumpgenerator och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma. I finalerna väljer förarna startspår efter placering
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1. Samtligt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Kval, Vid tjuvstarten omstart samt tjuvstartande förare får 2x alternativspår. Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur heatet. Final, vid tjuvstart sker omstart, Andra tjuvstarten i samma final av samma förare, uteslutning ur finalen.
Däckbegränsning:
Enligt FR-T 2.1
Avgifter:
Startavgift Dam, Senior och Veteran licensierad förare 400kr Junior gratis
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Heatsegrare i kvalomgångarna erhåller en fri hamburgare.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 19/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Betalmetod vid anbudsförfarande:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Örnsköldviks Motorklubb Folkrace i klubbstugans cafeteria. Kvitto kan delges i samband med köp. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det. Vid anbudsförfarandet ska giltig legitimation och licens uppvisas vid överlämning av vagnsbok. Inga förare lastar eller lämnar depån förens hela anbudsförfarandet är klart. Ingen förare lämnar depån förens protesttiden á 15 min efter sista anbudet är klart. Anbudslappen ska vara tydlig och noggrant i fyllt med fullständiga uppgifter. Se SBF:s förtydligande om anbud om du är osäker.
Delade bilar:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med". Max en (1) förare från varje klass och Max två (4) förare per tävlingsfordon
Träning för "juniorer" :
Från det år du fyller 14 år kan du träna med en folkracebil, du behöver inte inneha folkracelicens. Klubben tillhandahåller inte folkracebil, du som ska träna behöver ordna egen bil. Tar du med egen bil ska den besiktas enligt tidsplan. Du som ska träna behöver tillhandahålla komplett tävlingsutrustning. Vid träning löses en träningslicens i folkraceappen Max tre tränande på banan samtidigt Anmälan sker till omkfolkrce@gmail.com och ska innehålla namn, personnummer, klubb, telefonnummer ,adress, bilmärke samt info om delad bil med någon annan tävlande i så fall vilken. Alla som ska träna skall uppsöka tävlingsledare kl. 08:30 i klubbstugan för genomgång.
Informations Telefon:
Patrik Johansson 0703567297
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

I samband med anmälan ska giltig legitimation och licens uppvisas. Ström kommer EJ att tillhandahållas. Cyklar och andra minifordon är förbjuden från fredag - tävlingens slut, se reglemente. Håll hundar kopplade och får EJ tas med in i klubbstugan. Vattnet i klubbstugan går ej att dricka! Nykterhetskontroll kan förekomma.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 3
Dam Dam 2
Veteran Veteran 0
Junior Junior 1