Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Sommarkvälls Racet
Tävlingsdatum:
2024-07-05
Arrangör:
Robertsfors MS
Distrikt:
Övre norra BF
Första anmälningsdag:
2024-05-07
Sista anmälningsdag:
2024-07-01
Tävlings plats:
Gumboda Motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Peder Andersson 073-033 65 15
Bitr Tävlingsledare Anja Olofsson 076-774 46 87
Domare Johan Haraldsson 070-290 10 74
Teknisk Chef Magnus Olofsson 070-221 62 83
RaceController Fredrik Rönnbäck 070-206 73 93
Säkerhetschef Ingemar Larsson 070-323 97 93
Miljöchef Peter Jonsson 070-248 94 44
Tidsplan:
Anmälan: 15.00 - 16.30 Besiktning: 15.00 - 17.00 Funktionärsammanträde: 17.00 Förarsammanträde: 17.30 Första start: 18.00 Finaler Så snart som möjligt efter 3:e omg slut Prisutdelning efter anbudstidens utgång
Resultatlistan anslås:
Löpande i depån och på RaceOffice.se under kvällen.
Tävlingens genomförande:
Alla kör tre (3) kvalomgångar. Seniorer A, B, C-final vid minst 30 startande. Damer, Veteraner, Juniorer kör A, B-final vid minst 12 startande. Antal finaler fastställs vid anmälansutgång och ev. gallring skett. Runner-Up gäller i finaler. Samtliga kör alternativspåret en gång per heat/final. Kvalheat körs tre (3) varv, Finaler körs om fem (5) varv. Vid rullning eller stopp är heatet avbrutet för vederbörande bil. Juniorer får byta bil om tekniker så godkänner. Kvalpoäng: 7, 5, 4, 3, 2, 1. Särskiljning: Placering i heat 3, 1, 2 därefter lottning av dator. Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Däckrensning förbjudet.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Träningsjuniorer, Seniorer, Veteraner, Juniorer, Damer. Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Ready to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår i kvalen. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Anslås löpande i depån och på RaceOffice.se under kvällen.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad.
Tjuvstart:
Första tjuvstarten 2x alternativspår. Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare, uteslutning ur heatet/ finalen.
Däckbegränsning:
Enligt FR reglementet.
Avgifter:
Senior, dam, veteran: 400kr Junior: 250kr Efteranmälan: 250kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Kommer ej att anbringas.
Priser:
Hederspris till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 1/7 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Betalmetod vid anbudsförfarande:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Robertsfors MS. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Antal förare per bil:
Max en (1) förare per tävlingsklass
Informations Telefon:
Kersti Erlandsson / 070-635 74 51
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

Samtliga SKALL ta med vagnsboken till anbudsförfarandet. Inga bilar får lastas förrän samtliga anbud är dragna.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Seniorer Herr,Dam,Veteran 9
Damer Dam 1
Juniorer Junior 0
Veteraner Veteran 0
Tränings Junior Junior 2