Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Bilspeedway Smålandscupen
Tävlingsdatum:
2024-05-18
Arrangör:
Målilla MK BK
Distrikt:
Smålands BF
Första anmälningsdag:
2024-04-01
Sista anmälningsdag:
2024-05-11
Tävlings plats:
Målilla Motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42
Bitr Tävlingsledare Madeleine Jakobsson 070-304 84 89
RaceController Anders Johansson 070-671 63 44
Domare Leena Tidman 070-313 21 07
Teknisk Chef Lars Fransson 070-252 68 78
Miljöchef Roger Lundh
Miljö /SäkerhetChef Stefan Lövgren
Tidsplan:
07.00- 09.00 besiktning och anmälan 09.20 Funktinärsmöte vid klubbstugan 09.30 Förarsammanträde startplattan. 10.00 Första start. Lunch paus efter omgång 2. Finaler snarast efter omgång 3. Prisutdelning och anbud efter anbud tidens slut.
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande på raceoffice.se samt på fysisk anslagstavla.
Tävlingens genomförande:
Enligt smålandscupens reglemente. Tävlingen körs utan Alternativspår! Kvalheat körs 4a varv och finaler 6 varv.
Gallring:
Enligt smålandscupens reglemente.
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Senior, Junior, Dam/Veteran
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd. I kvalomgången är start spår förlottade och anges på heat indelningen. I finalen väljer den med högst poäng startspår först.
Miljö:
Enligt SBF:s styrande dokument. I depån finns en miljöstation dit farligt avfall ska transporteras och sorteras. Övrigt brännbart avfall slängs i soptunnor som finns utplacerade i depån.
Tjuvstart:
Enligt Smålandscupens reglemente.
Däckbegränsning:
Enligt folkrace reglementet
Avgifter:
Senior 400:- Junior 250:-
Avlysning:
Vid förre än 40 anmälda vid anmälningstidens utgång eller vid fall av force majeure äger tävlingsledningen rätt att i samrådan med domaren avlysa tävlingen.
Priser:
Priser till Samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Information ang. Anbud:
Endast SBF:s anbuds lapp tillämpas. De betalas antingen kontant eller med swish. Vid ev ägarbyte av bil tillämpas kontant betalning. Swish eller motsvarande elektronisk betalning ENDAST om båda partner är överens kring det.
Delade Bilar:
Max 1 förare från varje klass och max 2 förare per tävlingsfordon.
Hemma förare:
Hemma förare ska anmäla 1 funktionär till Malin Blixth på 073-969 64 38 senast den 11 maj.
Externa länkar:
Smålands cupens regler.
Informations Telefon:
Malin Blixth 073-969 64 38
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 4
Junior Junior 1
Dam/Veteran Dam,Veteran 2