Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Majtävlingen till minne av L-E Hermansson
Tävlingsdatum:
2024-05-11
Arrangör:
Fredriksbergs MK
Distrikt:
Nedre Norra BF
Första anmälningsdag:
2024-03-17
Sista anmälningsdag:
2024-05-05
Tävlings plats:
Hedparken, Tyfors
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Patrik Wikström 070-649 33 29
RaceController Kjell Andersson
Domare Annsofie Carlsson 070-534 21 71
Teknisk Chef Leif Magnusson
Säkerhetschef Kjell Hellqvist
Miljöchef Conny Fagrell
Tidsplan:
Incheckning 07:00-08:45 Besiktning 07:00-09:00 Förarsammanträde 09:30 (på startplattan) Första start 10:00
Resultatlistan anslås:
På anslagstavlan
Tävlingens genomförande:
Varje förare erbjuds att köra 3 omgångar. Seniorer kör A- och B- final vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande. Dam/Veteran och Juniorer kör A- och B-Final vid minst 15 startande, C-final vid minst 22 startande Runner-up tillämpas. Tävlingen körs utan alternativspår! Poängberäkning 7,5,4,3,2,1 Särskiljning Högsta poäng oavsett omgång, därefter näst högsta poäng. Därefter räknas omgång 3,2,1, därefter lottning. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Träningsjuniorer, Junior, Dam/Veteran, Senior.
Startuppställning:
6 bilar i bredd så långt det är möjligt.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, kommer även att sättas upp på anslagstavlan Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma.
Miljö:
Enligt gällande reglemente! Tomgångskörning max 1 min. Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad.
Tjuvstart:
Vid tjuvstart i kvalheat: En poängs avdrag. Vid mer än en tjuvstart= uteslutning ur heatet. Vid tjuvstart i final: Vid mer än en tjuvstart= uteslutning ur finalen.
Däckbegränsning:
Enligt gällande regler, ej dubb.
Avgifter:
Senior, Damer & Veteraner 400 kr Juniorer 250 kr Träningsjunior fri startavgift. Avgifter betalas kontant eller swish (dålig mottagning).
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 5/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Vid besiktning:
Förare skall bära overall vid besiktning.
Hemmaåkare:
Alla hemmaåkare som anmäler sig till denna tävling skall hjälpa till före tävling samt efter tävling!
Anbud:
Endast SBF:s anbudslapp tillämpas. Dessa betalas kontant eller med swish. Varje fysiskt närvarande person som har giltig folkracelicens, som ska visas, har rätt att lägga ett bud på obegränsat antal tävlingsfordon vid ett och samma tillfälle. Varje anbud kostar 400 kr i expeditionsavgift. Vid ev. ägarbyte av bil tillämpas kontant betalning. Swish eller motsvarande elektronisk betalningsmetod tillämpas ENDAST om både säljare och köpare överenskommes om detta. OBS Dålig mottagning på platsen!
Depå:
Vatten finns att tillgå. Dock EJ drickbart. Respektera bärgningsfordon under pågående tävling!
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Informations Telefon:
Kjell Hellqvist 070-582 30 12
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 13
Dam/Vereran Dam,Veteran 7
Junior Junior 12
TräningsJunior Junior 3