Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Västsprinten Delt.2 - Ånnabodaloppet
Tävlingsdatum:
2024-05-05
Arrangör:
Teknis MC
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-03-27
Sista anmälningsdag:
2024-04-28
Tävlings plats:
Garphyttan/Örebro
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Kjell Jonsson 070-550 90 52
Miljöchef P-A Nordin
Teknisk Chef Mikael Karlsson 073-696 18 09
Säkerhetschef Owe Persson 070-536 43 24
Domare Totto Höök 070-380 65 66
Tidsplan:
Anmälan: 07:00 - 08:45 Besiktning: 07:00 - 09:00 Funktionärsmöte vid startplattan 09:15 Förarsammanträde vid startplattan 09:30 Första start: 10:00
Resultatlistan anslås:
Resultat anslås fortlöpande på anslagstavlan (tider för träningsjunior sätts ej upp på anslagstavla)
Tävlingens genomförande:
Alla kör 3 omgångar, varav de 2 bästa tiderna slås samman till en totaltid. Vid ej start eller avbruten omgång erhålls maxtid, vilken är 5 min. Man ska gå backen och kvittera vid mål innan första start. Tidstillägg på påkört hinder i chikanen. Särskiljning vid lika totaltid räknas bästa tid i omgången 3, 2 och 1. Klasser: Junior, Damer, Senior framhjulsdrift, Senior bakhjulsdrift, Veteraner samt träningsjuniorer ( träningsjuniorer kör utom tävlan och tider sätts ej upp på officiell anslagstavla). Det går att dela bil inom samma klass. Max 3 per bil. Skriv i anmälan vilken klass ni ska åka samt om ni delar bil och med vem.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
80
Startordning:
Startnummerordning i största möjligaste mån, ändring kan ske på förarmöte pga delade bilar m.m.
Startuppställning:
En och en.
Heatindelning:
Folkracesprint
Miljö:
Enligt G 6.1
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglemente
Avgifter:
Juniorer: 250:- Seniorer: 400:- Damer: 400:- Veteraner: 400:- Träningsjunior 0:-
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen om mindre än 30 startande.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
1 pris per 5 deltagare.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud :
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Kiosk:
Kommer att finnas en kiosk med enklare utbud.
Anbud:
Anbudsavg (400:-) kan erläggas via swish eller kontant. Vid betalning av vunnit anbud gäller kontant betalning av bil (Endast om säljare och köpare är överens kan swish användas) Historiskt har vi ibland haft problem med tfn mottagning och betalning med Swish på vår anläggning.
Informations Telefon:
0705509052
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior RWD Herr,Dam,Veteran 0
Senior FWD Herr,Dam,Veteran 3
Dam Dam 1
Veteran Dam,Veteran 3
Junior Junior 1
Träningsjunior Junior 0