Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Skaraborgscupen Ulricehamns Motorklubb
Tävlingsdatum:
2024-05-25
Arrangör:
Ulricehamns MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-03-12
Sista anmälningsdag:
2024-05-19
Tävlings plats:
Bogringen Ulricehamns Motorbana
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Johny Abrahamsson 070-699 19 77
RaceController Tony Bergström
Säkerhetschef Anette Gustafson
Domare Mats Myrberg 073-057 01 46
Teknisk Chef Celzo Gonzalves 073-500 62 28
Miljöchef Linda Abrahamsson
Faktafunktionärer:
Start/Mål Mathias Nilsson 070-594 54 13
Joker/Alternativ Tobias Haglund 070-547 10 71
Tidsplan:
24 maj fredag: Depån öppnar 17:00 Administrativ incheckning 18:00 – 20:00 Besiktning 18:00 – 20:00 Depån stänger 21:00 25 maj lördag: Depån öppnar 06:00 Administrativ incheckning 07:00 – 08:00 Besiktning 07:00 – 08.45 Förarsammanträde 09:30 Första start 10:00 Lunchpaus Efter kvalomgång 2 (ca 30 minuter) Finaler Direkt efter kvalomgång 3
Resultatlistan anslås:
Anslås på anslagstavlan på containern vid startplattan efter varje heat. Och på www.raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Startmetoden är med ljus. Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vid särskiljning gäller placeringen i omgång 3 och sedan omgång 2. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning. Kvalomgångarna och startspår är lottade (3.e omgång presenteras i pausen) Kvalen körs i 3 varv, Finaler 5 varv Seniorer kör A, B och C Seniorer kör A-B-C-D Finaler med Runner up Vid färre än 6st anmälda i klassen dam eller veteran körs dessa tillsammans, poängen i cupen räknas separat klassvis. I Dam, Junior & Veteran körs B final vid minst än 15 anmälda per klass med Runner up Vid 6 startande eller mindre/klass, körs tre kvalheat á 3 varv och ett finalheat á 5 varv där poäng räknas från samtliga heat, vid lika poäng avgör finalheatet. Lunchpaus efter 2.a kvalomgången, Finaler direkt efter omgång 3 Samtliga förare skall köra alternativspåret minst en gång per heat. Vit linje, vit pinne och vitmålade däck är banmarkering och kan ge bestraffning vid överträdelse. Ev. reserver fylls på till anmälan stänger på tävlingsdagen Tillåtet, max 2 min. väntan i kval och 5 min. i final, OM NI DELAR BIL ANGE DETTA VID ANMÄLAN (samma startnummer)
Gallring:
Max 132 startande. Gallring efter anmälningsdag, klassvis för fulla heat
Planerat antal startande:
132
Startordning:
Startordning kval: Senior- Veteran – Dam – Junior Startordning final: Senior– Veteran –Dam – Junior. D-C-B och sist A finaler
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd. Startspåren är förlottade. I finalerna väljer den med mest poäng från kvalheaten startspår först. Vid lika poäng sker lottning.
Heatindelning:
Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Sen, Vet, Juniorer & Damer.
Miljö:
Olja/vattenuppsamlare och presenning enl. folkracereglementet & G2. Miljöstation för oljor – batterier – glas mm finns mitt i depån.
Tjuvstart:
Vid första tjuvstart i kval & final gäller dubbla alternativkörning. Om samma förare tjuvstartar en gång till gäller uteslutning ur heat. OBS! samtliga som lämnar startlinjen i samband med tjuvstart, åker ut på banan och kör in vid banans utfart. Faktadomare är startern.
Däckbegränsning:
Däck enligt folkracereglementet.
Avgifter:
Senior, Dam & Veteran 400kr Juniorer Gratis. Betalas på tävlingsdagen.
Avlysning:
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten till reklam enl. FR- reglementet.
Priser:
Pokaler till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 19/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Deladebilar:
Max 1 förare per klass och max 4 förare per bil
Anbud & Betalmetod:
Anbudslappen skall köpas kontant eller med swish av Ulricehamns MK. Kontant betalning av bilen, endast swish om båda parter är överens.
Informations Telefon:
Johny Abrahamsson tel. 070-699 19 77
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

Toaletter/dusch finns i “övre depån” Bussar över 7 meter föranmälas på www.raceoffice.se
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 12
Dam Dam 3
Junior Junior 2
Veteran Veteran 2