Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Västkustcupen 2024 deltävling 3
Tävlingsdatum:
2024-05-11
Arrangör:
Dals MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-03-12
Sista anmälningsdag:
2024-05-08
Tävlings plats:
Rosendalsbanan Färgelanda
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Petra Larsson 073-800 01 05
Teknisk Chef Johnny Brustuen 072-370 75 76
Domare Lars Davidsson 070-551 21 08
Miljöchef Peter Hultgren 070-151 22 82
Säkerhetschef Martin Krångh 070-771 43 08
RaceController Bo Johansson 070-719 12 10
Bitr. RaceController Christer Johansson 070-333 23 32
Tidsplan:
Besiktning 07.00-09.00 Anmälan sker i klubbhuset 07.00-09.00 Förarsammanträde vid startplattan 09.30 Första start 10.00 Finaler ca: 14.00 Prisutdelning ca: 16.00
Resultatlistan anslås:
Löpande på anslagstavlan vid klubbhuset.
Tävlingens genomförande:
Samtliga förare kör 3 omgångar. A-final i alla klasser B-final vid över 19 anmälda i klassen C-final vid över 36 anmälda i klassen Runner-up tillämpas i finalerna Alla heat och finaler körs med alternativspår, förare skall köra alternativspåret minst en gång per heat/final annars blir man utesluten ur heatet/finalen Förlottade heat och startspår i alla kvalomgångar Poängberäkning 1a - 7p, 2a - 5p, 3a - 4p etc. Särskiljning vid lika poäng: Placering i tredje heat, därefter i andra heat. Därefter sker lottning i programmet Raceoffice. Kvalheat körs 3 varv. Finaler körs om 5 varv Rödflaggat heat körs om direkt eller direkt efter det heat som står uppställt på startplattan
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Junior, Dam, Senior
Startuppställning:
Ljusstart med max 6 bilar i bredd, lottade startspår I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv. Vid lika poäng - sker lottning i programmet Raceoffice
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen Arrangören har rätt att flytta tävlande i heatindelningen för att optimera tävlingen
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2 Brännbart avfall skall lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. 6kg brandsläckare skall vara synligt placerad.
Tjuvstart:
Vid första tjuvstart 2x alternativspår, Andra tjuvstart i samma heat/final av samma förare , uteslutning ut detta heat/final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd.
Avgifter:
Junior: 250 kr Senior och Dam 400 kr Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon
Priser:
Priser till samtliga finalister. Prisutdelning sker efter anbudstidens slut vid startplattan. Förare som tar emot pris skall vara klädd i föraroverall.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 8/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (3) förare per tävlingsfordon
Träningsjuniorer:
Träningsjuniorer löser prova bilsportlicens i licens-appen,
Informations Telefon:
Informations telefon Anders Karlsson 070-495 56 86 samt Peter Tjäder 070-378 46 64
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

Anbudslappar kommer att säljas i kiosken vid klubbhuset. Inlämning av anbudslappar görs i sekretariatet efter att sista finalen gått i mål Genomförande och avgift enligt 2024 års reglemente Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det. Kärrparkering på innerplanen i första hand. Därefter på dagen anvisad plats.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 19
Dam Dam 3
Junior Junior 4
Tränings Juniorer Junior 0