Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Vårtävling
Tävlingsdatum:
2024-05-10 -> 2024-05-11
Arrangör:
Hästveda FRC
Distrikt:
Södra BF
Första anmälningsdag:
2024-03-11
Sista anmälningsdag:
2024-05-05
Tävlings plats:
Harabackens Motorstadion, 0705917379
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Tobias Nordlund 0705917379
Bitr Tävlingsledare Tommy Ask
Teknisk Chef Michael Sörensen
Säkerhetschef Jan Brodén
Domare Magnus Bendroth
RaceController Lars-Gunnar Olsson
RaceController Christian Nilsson
Miljöchef Marcus Claëson
Tidsplan:
Depån öppnar kl.15 på fredagen. Administrativ incheckning. Fredag 18.00-20.00. Lördag 7.00-8.30. Besiktning på startplattan. Fredag 18.00-20.00. Lördag 7.00-9.00. Förarsammanträde bakom startplattan, vid klubbstugan kl. 9.30. Första start ca 10.00. Kval 1 och 2 innan lunch. 45 min lunch. Kval 3 och finaler efter lunch. Prisutdelning sker bakom huvudposteringen efter att anbudstiden gått ut (15 min efter att seniorernas A-final gått i mål).
Resultatlistan anslås:
Heatresultat anslås fortlöpande på anslagstavlan och via www.raceoffice.se, dock är det anslagen tid på anslagstavlan som gäller vid ev. protest.
Tävlingens genomförande:
Samtliga kör 3 kvalomgångar. A-final körs i respektive klass, B-final körs om det är minst 15 anmälda vid anmälningstidens utgång, C-final körs om det är minst 25 anmälda vid anmälningstidens utgång, D-final körs om det är minst 45 anmälda vid anmälningstidens utgång. Kvalen 4 varv, finaler 6 varv. Runner-up tillämpas. Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1. Särskiljning vid lika poäng: bäst poäng i kval 3, kval 2, kval 1 och därefter lottning. För att erhålla poäng i heatet skall arrangörens eventuellt tillhandahållna reklam sitta på bilen vid varje start. Körning kommer ske på två olika slingor Omg 1 och 2: Velodromen (krokiga slingan), Omg 3 samt finalerna: gamla slingan, närmst startplattan Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat. Alternativspåret är det vänstra spåret i första kurvan. Vid utgången av alternativspåret gäller ej ojuste körning. Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte Depåchef beslutar annat. Rödflaggat heat körs om snarast. Det rödflaggade heatet kör ner till lottningsfållorna för uppställning. Vid tjuvstart omstart direkt.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Junior, Dam, Senior.
Startuppställning:
6-5-4-3-2-1, lottas i Raceoffice och kommer stå på heatindelningen.
Heatindelning:
Lottas i Raceoffice, finns även att tillgå på anslagstavlan.
Miljö:
Se G6.1 Allt avfall tas med hem av var förare, förslagsvis i den soppåse man får vid incheckningen.
Tjuvstart:
Omstart, den som tjuvstartar 1 gång får straffet att köra alternativspåret 2 varv i det heat som man tjuvstartat i. Den som tjuvstartar 2 gånger under ett heat blir utesluten ur det heatet. Detta gäller både kval och finaler.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet utan slirskydd.
Avgifter:
Anmälningsavgift: Seniorer och Damer 400:-, Juniorer 250:-, träningsjuniorer 200:-. Träningsjuniorer som kör för Hästveda FRC kör grratis. Avanmälan ska göras senast 2024-05-08 kl.18 annars debiteras en WO-avgift om 500:-.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Deltagarna i Seniorernas A-final skall efter avflaggning fortsätta i lugnt tempo och följa funktionärs anvisningar.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 5/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så via anmalan@hfrc.se. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt inbjudan.
Anbud:
Försäljningen av anbudslappar öppnar i samband med att 3:dje omgången startar. Vid inlämnande av anbudslapp ska giltig licens uppvisas. Endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är giltiga vid anbud. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är överens om det. Klubben återköper inga anbudslappar.
Minst antal startande:
40 st.
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon.
Informations Telefon:
Tobias Nordlund, 0705917379. Nås mellan 16 och 21
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Junior Junior 3
Dam Dam 2
Senior Herr,Dam,Veteran 15
Träningsjuniorer Junior 0