Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Motala Juniorläger
Tävlingsdatum:
2024-05-03 -> 2024-05-05
Arrangör:
SMK Motala Bil
Distrikt:
Östergötland BF
Första anmälningsdag:
2024-03-11
Sista anmälningsdag:
2024-04-26
Tävlings plats:
Dunteberget
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling utan publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Susann Ramqvist 070-537 46 55
Tävlingsledare Fia Häggberg 070-321 89 31
Domare Stanley Thiman 070-538 05 77
RaceController Jan Törnqvist 070-223 81 98
RaceController Sabina Ramqvist 070-550 58 37
Teknisk Chef Kattis Gillstam 072-520 19 38
Miljöchef Jesper Ivarsson 073-316 68 38
Säkerhetschef Jimmy Ljungeskog 070-879 16 84
Säkerhetschef Björn Söderberg 070-265 89 97
Tidsplan:
Fredag 3/5 17.00 - 20.00 Anmälan 17.00 - 20.00 Besiktning i depån 18.00 - 21.00 Licenskurs (för de som ska ta licens) 20.00 Kvällsmat och samling 23.00 Läggdags Lördag 4/5 07.00 - 09.00 Anmälan och besiktning (för de som har tillkommit) 07.00 - 09.00 Frukost 09.00 Förarmöte 09.15 - 12.00 Körträning 12.00 - 13.00 Lunch 13.00 - 14.30 Tidsträning 14.30 Fika 15.00 - 16.30 Tidsträning 17.00 Föreläsning säkerhet (även för föräldrar) 19.00 Kvällsmat och samling 23.00 Läggdags Söndag 5/5 07.00 - 08.00 Frukost 07.30 - 09.00 Besiktning 09.20 Förarmöte 10.00 Första start 12.00 - 13.00 Lunch Ca 17.00 Avslutning med prisutdelning
Resultatlistan anslås:
Löpande på anslagstavlan vid speakertornet samt på hemsidan efter avslutad tävling.
Tävlingens genomförande:
Vårt krav är att en förälder/målsman är med under helgen. Mat serveras av vår duktiga personal i köket. Möjlighet finns att köpa till matpaket för övrig familj. OBS! Detta måste anges i rutan "Övrigt" vid anmälan! Detta för att vi ska kunna beräkna hur mycket mat vi ska köpa in. Ange hur många personer som ni vill beställa matpaket för. Pris: 500 kr för vuxen samt 300 kronor för barn under 15 år. Våra aktiviteter blir som vanligt, körträning på folkracebanan, lottad lagtävling samt några andra aktiviteter som inte riktigt är fastställda ännu. Det finns möjlighet att ta folkracelicens på fredagskvällen. Detta anmäles senast 22 april till Fia Häggberg på kansli@smkmotalabil.com eller 0703-21 89 31. Kostnad för lägret är 1 500 kr (betalas kontant eller med Swish). Licenskurskostnad tillkommer för lägerdeltagare som ska ta förarlicens. Det finns möjlighet att få vagnbok utfärdad för dig som har en nybyggd bil. Egen bil är ett krav, vi har inga lånebilar. Följ juniorlägret på facebook: www.facebook.com/groups/juniorlagret/
Gallring:
Juniorer: 48 st. Träningsjuniorer: 16 st. Med reservation för ändring beroende på hur många anmälda som blir i respektive klass. Arrrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Förare från klubbar i Östergötland har förtur vid ev gallring.
Planerat antal startande:
64
Startordning:
Enligt startlista
Startuppställning:
Vid starten
Heatindelning:
Anslås på anslagstavlan vid speakertornet
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas. Miljöstation finns i depån och ska användas.
Tjuvstart:
Tjuvstart mer än en gång av samma förare medför uteslutning ur heatet/finalen.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet FR-T 3.2
Avgifter:
Kostnad för lägret är 1 500 kr. Licenskurskostnad tillkommer för lägerdeltagare som ska ta förarlicens.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon.
Priser:
Till alla finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Camping:
Möjlighet till camping finns i anslutning till området. Tyvärr kan vi EJ tillhandahålla el.
Matpaket:
Möjlighet finns att köpa till matpaket för övrig familj. OBS! Detta måste anges i rutan "Övrigt" vid anmälan. Detta för att vi ska kunna beräkna hur mycket mat vi ska köpa in. Ange hur många personer som ni vill beställa matpaket för. Pris: 500 kr för vuxen samt 300 kr för barn under 15 år. Betalning av matpaketen görs på plats (betalning med Swish föredras).
Hjälpa till?:
Vi är väldigt tacksamma om någon i din familj eller någon vän vill ställa upp och hjälpa till som funktionär under lägret. Ta i så fall gärna kontakt med Fia Häggberg, 070-321 89 31.
Informations Telefon:
Fia Häggberg, 070-321 89 31
Delade fordon:
EJ tillåtet
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Junior Junior 62
Träningsjuniorer födda -10 Junior 16