Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Pingstracet till Nicklas Hindsjös minne
Tävlingsdatum:
2024-05-18
Arrangör:
Säffle MC
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-03-18
Sista anmälningsdag:
2024-05-12
Tävlings plats:
Krokstadbanan
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Nellie Höök 070-58 04 981
Domare Bo Johansson 070-71 91 210
RaceController L-G Bran
Säkerhetschef Camilla Emilsson 073-09 28 996
Miljöchef Andreas Runström 073-02 54 025
Teknisk Chef Robert Lövgren 070-69 55 154
Tidsplan:
Anmälan: 06.30-08.30 (vid klubbstugan) Besiktning: 06.45-08.30 (på startplattan) Funktionärsmöte: 08.30 (på startplattan) Förarmöte: 09.00 (på startplattan) Första start: 09.30 Lunchpaus: Mellan omgång 2 och 3
Resultatlistan anslås:
Fortlöpande på den officiella anslagstavlan vid klubbstugan och digitalt på raceoffice.se.
Tävlingens genomförande:
Alla förare erbjuds att köra tre (3) kvalomgångar. Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1 Antal varv per kvalomgång: 3 st Antal varv per final: 5 st Tävlingen körs utan alternativspår! Vi tillämpar runner-up i finalerna. A-final i alla klasser. B-final vid 18 förare i klassen. C-final vid 32 förare i klassen. Startmetod: Ready to Race-skylt och ljusstart. Särskiljning: Omgång 3, 2, 1. Om förare, trots särskiljning, inte kan skiljas inför finaler sker lottning av resultatsystem. Rödflaggat heat ska köras om snarast möjligt.
Gallring:
Arrangören förbehåller rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Juniorträning, Junior, Senior, Dam/Veteran. Arrangören förbehåller rätten att ändra startordning med PM.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd. Startspår lottas i kval. I final väljer förare med mest poäng startspår först och sedan fallande efter resultat från kval.
Heatindelning:
Heatindelning lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se och klubbens officiella anslagstavla. Startspår är förlottade och anges i heatindelningen. Arrangören bibehåller rätten att ändra förares heat och startspår.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.
Tjuvstart:
I kvalet: Vid första tjuvstart bestraffas förare med -1 poäng. Vid andra tjuvstart av samma förare sker uteslutning ur heat. I final: Vid första tjuvstart bestraffas förare med observation. Vid andra tjuvstart av samma förare sker uteslutning ur final.
Däckbegränsning:
I enlighet med FR-T 3.2
Avgifter:
Senior: 400 kr Junior: 250 kr Träningsjunior: Gratis Kan betalas med kontanter eller swish
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller rätten att anbringa reklam på tävlande bilar.
Priser:
Hederspriser till alla som åker final.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 12/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Träningsjunior:
Klubben bjuder in sex (6) träningsjuniorer att delta under tävlingsdagen. Först till kvarn. Dessa förare ska delta i dagens alla moment likt övriga förare. Bilen är anbudsbefriad (så länge bilen inte delas med förare från annan klass).
Betalningsmetod för anbud:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish i kiosken. Kontant betalning av bilen. Swish accepteras endast om båda parter är okej med det.
Hemmaförare:
Hemmaförare ska ha två funktionärer och genomfört en arbetsdag för att få starta. Funktionärer meddelas till Torbjörn (073-80 50 784) senast onsdag innan tävling.
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Informations Telefon:
Torbjörn Gustavsson: 073- 80 50 784
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 18
Junior Junior 5
Dam/Veteran Dam,Veteran 8
TräningsJuniorer Junior 4 / 6