Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
WIST-Pokalen
Tävlingsdatum:
2024-05-18 -> 2024-05-19
Arrangör:
Skepptuna MK
Distrikt:
Upplands BF
Första anmälningsdag:
2024-03-10
Sista anmälningsdag:
2024-05-12
Tävlings plats:
Ekbacken, Skepptuna.
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Niklas Björken 070-532 79 48
Teknisk Chef Jörgen Adolfsson 070-440 35 08
RaceController Lina Zetterström 073-903 46 86
RaceController Martin Hedberg 072-222 71 57
Säkerhetschef Jörgen Andersson 070-699 98 93
Miljöchef Kenneth Andersson 070-689 79 36
Domare Mats Myrberg 073-057 01 46
Tidsplan:
Fredag: Depån öppnar: 13.00 Anmälan: 17.30-20.00. Besiktning vid gamla startplattan: 18.00-20.00 Förare ska vara iklädd föraroverall (för att minska tid på besiktning) Lördag: Anmälan:6.00-8.00 Besiktning vid gamla startplattan:6.00-8.00 Funktionärssammanträde vid startplattan 8.15 Förarsammanträde vid klubbstugan: 08.30 Första Start: 9.00 Söndag: Funktionärssammanträde vid startplattan 8.15 Förarsammanträde vid klubbstugan: 08.30 Första Start: 9.00
Resultatlistan anslås:
Efter varje omgång på anslagstavlan (vid garaget) och löpande på www.raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Tävlingsklasser Senior, Junior och Dam/Veteran. Dam/veteran slåss ihop. Lördag: Samtliga förare kör 3 kvalomgångar med poängräkning 7,5,4,3,2,1. Söndag: Samtliga förare kör 2 kvalomgångar med poängräkning 7,5,4,3,2,1. Vid särskiljning gäller omgång 5,4,3,2,1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning. Max 6 bilar till start. Kvalheaten körs i 3 varv och finaler i 5 varv. Förlottade heat, uppflyttning kommer att tillämpas vid behov. Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan så släpps detta först. Tävlingen körs med alternativspår. Finaler: Runner-up tillämpas. Arrangören förbehåller sig rätten att anpassa antalet finaler mot antalet startande i respektive klass. 18st för A- final, 24,st för B-final och 36-st för C-final Delade bilar: Anges i samband med anmälan i Raceoffice.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
180
Startordning:
Junior, Dam/Veteran, Senior
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Olja/vattenuppsamlare, presenning mm enl. folkracereglementet G 6.1. och tät presenning. Trasiga/förverkade bildelar, vätskor/oljor m.m tas med hem.
Tjuvstart:
Tjuvstart bestraffas med ett extra alternativspår. Två tjuvstarter av samma innebär uteslutning ur heat.
Däckbegränsning:
Enligt reglementet.
Avgifter:
Senior, Veteran/Dam 400kr. Juniorer 200kr. Juniorer i Skepptuna MK 0 kr. Betalas på tävlingsdagen! Efteranmälan/WO-Avgift 500 kr vid återbud senare än 48 tim före start!
Avlysning:
Vid fall av force-majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Priser:
Pokaler till samtliga finalister. Föraren vara iklädd knäppt overall!!
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 12/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto på Raceoffice, när det ej längre är möjligt så avanmäler man sig till Anders Karlsson 070-5683964
Anbud:
Anbudslappen köps kontant eller med swish av Skepptuna MK. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det. Om man bryter före Lördagens sista omgång så går din bil på anbud på lördagen. Bryter du efter lördagens sista omgång är påbörjad går din bil på anbud på söndagen. Meddela tävlingsledningen om du bryter för helgen före lördagens sista omgång, så att vi vet att din bil ska gå på anbud. Ej meddelat före lördagens sista omgång startat = anbud på söndagen
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Depå:
Större fordon än 6m anmäls till Anders Karlsson 070-5683964 Vid kl 23.00 ska det vara tyst i depån.
Hemmaförare:
Hemmaförare ser till att anmäla minst en funktionär till Anders Karlsson 070-5683964
Informations Telefon:
Angelica Fredh 072-035 22 54
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 80
Junior Junior 10
Dam/Veteran Dam,Veteran 52