Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
AMF Årsunda X-cupen delt. 1
Tävlingsdatum:
2024-05-04
Arrangör:
AMF Årsunda
Distrikt:
Nedre Norra BF
Första anmälningsdag:
2024-03-04
Sista anmälningsdag:
2024-04-28
Tävlings plats:
Årsunda Motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Thomas Åkelid 0703695810
Bitr Tävlingsledare Peter Bergsman 0706448562
Domare Urban Jonsson 0739785911
Teknisk Chef Peter Skog 0703536422
RaceController Gunnar Helghe
Säkerhetschef Hans Nymo
Miljöchef Patrik Jerner
Tidsplan:
Administrativ incheckning/anmälan, besiktning: Fredag 17:30 - 20:00 Administrativ incheckning/anmälan, besiktning: Lördag 07:30 - 09:00 Förarsammanträde: 09:30 Första start: 10:00
Resultatlistan anslås:
Heatresultat anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se, och i depån. Resultatlistor kan ses på klubbens hemsida.
Tävlingens genomförande:
Tävlingen genomförs med flytande start. Max 6 förare i varje heat med poängberäkningen 7-5-4-3-2-1. Seniorer, damer, veteraner och juniorer kör 3 heat där efter gäller för seniorer, damer och veteraner: A-B-final vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande. För juniorer körs A-B-C-D-final med runner up, oavsett antal startande. Finalerna körs med runner up. Vid lika poäng räknas resultatet från 3:e omgången i första hand, andra i andra hand o.s.v. Kvalheaten körs 4 varv, finalerna 5 varv. Den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag (-1poäng) på sitt resultat från det aktuella heatet, Vid två tjuvstarter uteslutning i heatet. Vid tjuvstart i finalerna körs alternativet en extra gång. Körs med alternativspår, alternativspåret måste köras minst 1 gång per heat. Förlottade heat kan ändras under dagen för att få kompletta heat, lottningspersonalen har rätt att flytta runt bland heaten för att få så rättvis fördelning som möjligt. När det görs kan startspåren ändras. Rödflaggat heat körs om snarast möjligt. Startmetod: Ready to race skylt och ljussignal.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
160
Startordning:
Dam, Junior, Veteran, Senior
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, kommer även sättas upp på anslagstavlan. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma.
Miljö:
Enligt G2 Oljeuppsamlare obligatoriskt minst motorns volym och presenning under bilen. Kontroll av uppsamlingskärl kommer att göras i depån
Tjuvstart:
Den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag (-1poäng) på sitt resultat från det aktuella heatet, Vid två tjuvstarter uteslutning i heatet. Vid tjuvstart i finalerna körs alternativet en extra gång.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet . Ej dubb!!
Avgifter:
Seniorer, dam och veteran 400 kr. Juniorer 250 kr. Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr.
Avlysning:
Om tävlingstillstånd uteblir, ingen sjukvårdspersonal, eller vid fall av Force majeure äger arrangören rätt att besluta om avlysning av tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna.
Priser:
Till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Anbud:
Enligt Folkrace reglementet FR 10.3. Anbudslappar kan köpas kontant eller med swish av AMF Årsunda. Kontant betalning av bilen, swish endast om båda parter är ok med det.
Delad bil:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med". Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per bil.
Besiktning:
Besiktning kommer att ske vid anvisad plats. Föraroverall skall vara på vid besiktning, övrig utrustning ska finnas med i bilen.
Säkerhet:
Däckrensning förbjuden. I depån gäller gåfart. Brandsläckare enligt reglementet.
Informations Telefon:
Thomas Åkelid 070-369 58 10
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 24
Dam Dam 6
Junior Junior 6
Veteran Veteran 4
Träningsjuniorer Junior 0