Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Vårracet Cuptävling
Tävlingsdatum:
2024-05-04
Arrangör:
SMK Helsingborg
Distrikt:
Södra BF
Första anmälningsdag:
2024-03-11
Sista anmälningsdag:
2024-04-28
Tävlings plats:
Väla Motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Domare Magnus Bendroth 070-685 70 04
RaceController Lars-Gunnar Olsson
RaceController Emil Rihelä
RaceController Michael Andersson
Tävlingsledare Christian Nilsson 072-402 82 58
Bitr Tävlingsledare Elionor Hansson 070-990 66 59
Miljöchef Stefan Persson
Säkerhetschef Paul Persson
Teknisk Chef Marcus Hansson
Bitr Teknisk Chef Henrik Friberg
Bitr Teknisk Chef Johnny Nilsson
Tidsplan:
Anmälan öppnar fredag 3 maj kl 18-20 Lördag 4 maj: Anmälan 7-08,30 Besiktning kl 7-9 sker framför crosshuset Funktionärsmöte kl 9 Förarmöte kl 09,30 Första start kl 10 Kval 1 och 2, lunch (45 min), kval 3 och finaler
Resultatlistan anslås:
I fönstret i sekretariatet sätts varvprotokollen upp och via raceoffice.se. På anslagstavlan vid kiosken sätts heatindelning/resultatlista upp efter varje omgång
Tävlingens genomförande:
Alla kör 3 omgångar, 3 varv per omgång A-final körs i alla klasser Senior, dam och veteran kör B-final vid minst 18 anmälda och C-final vid minst 25 anmälda Junior kör B-final vid minst 15 anmälda och C-final vid minst 20 anmälda Finaler körs 5 varv Runner up tillämpas Alternativspår (korta spåret) ska köras max en gång per heat och final Körs alternativet mer än en gång under samma heat = utesluten ur heatet Poängberäkning 7,5,4,3,2,1 Särskiljning: Vid lika poäng kollar vi högst poäng i kval 3, 2, 1. Helt lika sker lottning via raceoffice.se Framkallning sker via heattavla. Startspår står på raceoffice.se som föraren själv ansvarar för att komma ihåg när man kör ner till start Vi tillämpar 2-minuters regeln Heatbyte kommer ej att tillåtas, såvida inte tävlingsledningen beslutar annat. Startmetod: Tumme upp, ready to race skylten, starten går när gröna lampan tänds Rödflaggat heat körs direkt ner till startplattan. Står ett heat startklart på plattan släpps detta före det rödflaggade heatet.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Junior, dam, senior, veteran
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, förlottade startspår
Heatindelning:
Förlottas i raceoffice
Miljö:
Se bilsportens styrande dokument gemensamma regler G6 och officiella meddelanden bulletin 2. Uppsamlingskärl och presenning under hela tävlingsbilen SKA finnas. OBS! med "tät presenning" menas en presenning med lägsta densitet om 180 g/m2. 6 kg brandsläckare ska vara väl synligt placerad
Tjuvstart:
Första tjuvstarten -2 poäng av heatets inkörda poäng, andra tjuvstarten i samma heat av samma förare = uteslutning ur omgången. I final får föraren 1 observation vid första tjuvstarten och utesluten ur finalen om samma förare tjuvstartar en andra gång Vid tjuvstart sker omstart
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd
Avgifter:
Senior, dam, veteran 400 kr Junior 250 kr Betalningsalternativ: swish och kontant
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Priser:
Till samtliga finalister Prisutdelning sker på startplattan
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 28/4 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Depå:
Depån öppnar fredag 3 maj kl 18,00 och stängs kl 21. För att komma in på området behöver förare ha anmält sig, ha armbandet på. Depåpersonal kommer att visa till anvisad plats för uppställning av bilar och servicefordon. Fordon längre än 7m kräver minimum två tävlingsfordon och skall meddelas i anmälan annars garanteras inte plats i depån. Släpen kommer att markeras med 1 plakett och föraren får en likadan som används för att hämta ut sitt släp. 4-hjuling kommer köra ut släpet till en parkering och hämta ut efter tävlingen med hjälp av plaketterna. Inga husvagnar/släp i depån. Tyst i depån mellan kl 23-07, ingen avlastning före kl 7 på lördagsmorgonen
Entré:
Förare kommer att få armband till sig själv samt till två mekaniker, Inträdesavgift 100kr/per person under 15år gratis
Protest :
Lämnas till förarkontakt som sedan tar kontakt med tävlingsledning. Telefonnummer till förarkontakt finns anslaget på anslagstavlan
Bärgning:
Bilar som ej är rullbara körs ut med lastmaskin och placeras i skrotfålla Annat bogseras ut till sin depåplats
Kiosk:
Håller öppet under tävlingens gång
Delade bilar:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per bil
Anbud:
Anbudslapp kan köpas kontant eller med swish av SMK Helsingborg. Endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är giltiga vid anbud. Kontant betalning av bilen, swish endast om båda parter är överens om det. Anbud lämnas i crosshuset och anbudsförfarandet sker på startplattan
Mekaniker:
Föraren ansvarar för att mekanikeranmälan lämnas in. Varje förare får 3 armband, ett till sig själv och två till sina mekaniker
Informations Telefon:
Elionor 070-990 66 59
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av SMK Helsingborg. Endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är giltiga vid anbud. Kontant betalning av bilen, swish endast om båda parter är överens om det. Anbud lämnas i crosshuset och anbudsförfarandet sker på startplattan
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Seniorer Herr,Dam,Veteran 13
Veteraner Veteran 7
Damer Dam 8
Juniorer Junior 7