Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Hjelms Vilda Westom
Tävlingsdatum:
2024-05-04 -> 2024-05-05
Arrangör:
MK Team Westom
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-03-12
Sista anmälningsdag:
2024-04-28
Tävlings plats:
Westombanan Arvika
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Petra Larsson 073-800 01 05
Bitr Tävlingsledare Anders Andersson 070-569 63 26
RaceController L-G Bran 070-237 75 73
Bitr. RaceController Patrik Sundfeldt
Bitr. RaceController Niklas Andersson
Domare Klas-Åke Fredén 076-677 21 62
Teknisk Chef Gert Berglund 070-640 18 22
Säkerhetschef Mathias Berg 070-208 94 18
Säkerhetschef Robert Lövgren
Miljöchef Kristoffer Olsson 070-047 70 84
Tidsplan:
Fredag: Depån öppnar 12:00 Besiktning mellan kl 17:00 – 22:00 Anmälan mellan kl 17:00 – 22:00 Lördag: Depån öppnar 05:30 Besiktning mellan kl 06:00 – 07:30 Anmälan mellan kl 06:00 – 07:30 Funktionärsmöte: kl 07:30 på prispallen. Förarmöte: kl 08:00 Vid uppsläpp till startplatta. Första start kl 08:30 Söndag: Första start kl 08:30
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se. Och vid officiella anslagstavlan i depån.
Tävlingens genomförande:
Delade klasser i seniorklassen fram och bakhjulsdrivet Damer, Veteran och Juniorer kör ej delade klasser. Samtliga Juniorer kör 5 st kvalomgångar Samtliga seniorer, damer och veteraner kör 4 st kvalomgångar, sedan kör dem 36 seniorförare med mest poäng enligt resultatlistan en 5:e omgång och dem 24 dam och veteranförare med mest poäng enligt resultatlistan en 5:e omgång. Kvalheat 3 varv och finalheat 5 varv. Runner up tillämpas. Alternativspår skall köras 1 gång per heat i samtliga kvalomgångar och finaler. Poängberäkning: Kvalomgång 1, 2, 3: 7, 5, 4, 3, 2, 1. Kvalomgång 4, 5: 10, 7, 5, 3, 2, 1. A,B,C Final i senior och juniorklassen. A och B final i veteran och damklassen. Särskiljning inför finaler: omg 5, 4, 3, 2, 1. Därefter sker lottning av personal i sekretariatet. Rödflaggat heat körs om direkt.
Gallring:
Arrangören erhåller rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
210
Startordning:
Beslutas när anmälan stängs pga delade bilar. Startmetod: Tumme upp, ready to race-skylt, därefter startljus. Alternativt flaggstart.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Alla heat och startspår är förlottade.
Miljö:
Enligt G.0, avfall och dyligt lämnas på anvisad plats, tänk på att brandsläckare till varje bil ska vara tydligt synlig. Oljor, vätskor, däck och bildelar tas om hand av föraren.
Tjuvstart:
Tjuvstart: Vid Tjuvstart skall tilldömd förare köra alternativet 2 ggr. Tjuvstart av samma förare i samma heat 2 gånger leder till uteslutning i heat.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet FR-T 2.1.
Avgifter:
Juniorer 250kr, övriga 400kr.
Avlysning:
Vid fall av fource majeure äger arrangören rätt i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören kommer att använda reklamplats på framdörrarnas övre del och vindrutans övre del. Enligt FR 1.2.1
Priser:
Hederspriser till Samtliga Finalister
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Besiktning:
Föraren skall vara iklädd tävlingsoverall vid besiktning samt Brandsläckare SKALL uppvisas vid besiktning.
Depå:
Större fordon och bussar anmäls via mail till mattias.berg@arvika.se
El:
Finns ej.
Publikcamping:
Hänvisas till Arvika flygfält. Mail till Arvika flygfält, erica_balke@hotmail.com
Hemmaförare:
Samtliga hemmaförare skall anmäla minst 1 st funktionär till Emelie Höglund 073- 83 78 416 samt vara behjälpliga med diverse arbetsuppgifter före och efter tävlingen.
Betalning:
Vi accepterar swish och kontant. Norska förare kan betala i anmälan och anbud med Kort. Kiosker är endast kontant och swish.
Speaker:
Heavy och Hjelm
Anbudsförfarande:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av MK Team Westom. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Informations Telefon:
Emelie Höglund, 073-837 84 16. Michael Hjelm 073-247 36 69.
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Dam Dam 52
Veteran Veteran 25
FWD FWD Herr,Dam,Veteran 88
RWD RWD Herr,Dam,Veteran 56
Junior Junior 45 / 54