Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
SuperCupen i Rallycross och Crosskart Xtrem Delt.3
Tävlingsdatum:
2024-05-05
Arrangör:
Haninge MK
Distrikt:
Stockholms BF
Första anmälningsdag:
2024-03-08
Sista anmälningsdag:
2024-04-21
Tävlings plats:
Högstabanan, Haninge
Tävlingsform:
Rallycross
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Peter Sielck 073-542 53 50
Bitr Tävlingsledare Jessica Appelkvist 070-499 18 56
Domar Ordförande Roger Fälth
Domare Arne Mårtensson
Teknisk Kontrollant Meddelas i PM
Teknisk Chef Meddelas i PM
RaceController Niclas Härdevik Norström
Bitr. RaceController Ricki Hillesjö
Bitr. RaceController Emil Appelkvist
Administrativ Chef Yngve Ekberg
Miljöchef Hasse Thyllman
Säkerhetschef Marcus Falk
Förarkontakt Lise-lott Rosendahl
Media ansvarig Bertil Örtenstrand
Faktafunktionärer:
Start Robin Hagberg
Mål Stefan Lundqvist
Joker/Alternativ Meddelas i PM
Tidsplan:
Lördag 4/5 17.00-18.00 Administrativ incheckning i klubbhuset för de förare som endast kör söndag. Tid för Tävlingsbesiktning för de förare som endast kör söndag, meddelas vid administrativ incheckning. 22:00 Depå stänger Depåtystnad 23:00-06:00 Söndag 5/5 06:00 Depån öppnar 07:30-07:45 Administrativ incheckning (Måste godkännas av tävlingsledningen) Tid för Tävlingsbesiktning för de förare som endast kör söndag, meddelas vi administrativ incheckning. (Måste godkännas av tävlingsledningen) 08:00 Förarmöte på startplattan 08:30 Träning 10:00 Första start Omgång 2 ca 45 min lunch Omgång 3 ca: 14:00 Finaler Prisutdelning vid klubbhuset 15 min efter sista finalen Tider kan justeras beroende på antal startande/banpreparering
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Enl Supercupens tävlingsregler 2024
Gallring:
Starttillstånd efter anmälningsdatum, först gäller. Arrangören äger rätten till fri gallring mellan klasserna. Juniorer inräknas ej in i begränsningen och gallras ej
Planerat antal startande:
100
Startordning:
CrossCar / Crosskart Xtreme Junior CrossCar / Crosskart Xtreme 2150 Junior RCH 2150 Supernationella Open 2 WD
Startuppställning:
Enl. Supercupens tävlingsregler 2024
Heatindelning:
Lottad första omgång, övriga efter resultat
Miljö:
Enl. G6
Tjuvstart:
Enl RC 7.5
Däckbegränsning:
Enl. Supercupens tävlingsregler 2024
Avgifter:
1500 sek för samtliga klasser, junior klasser fri startavgift.
Avlysning:
Avlysning av tävlingen kan ske vid färre än 60 anmälda vid anmälnings tidens utgång.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon
Priser:
Priser till de sex bästa i varje klass.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 21/4 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras full startavgift.
Deltagare, klasser:
Innehavare med giltig nationell licens eller internationell Rally-Crosslicens samt utlänska deltagare från EU/EES land med motsvarande licens och starttillstånd från respektive lands ASN(Bilsportförbund). Tävlingarna är även öppen för deltagare med svensk, nordisk/NEZ Licens gällande crosskart. Tävlande från övriga länder ska uppvisa giltig licens och starttillstånd från respektive lands ASN. Vid färre än fem (5) anmälda vid anmälnings tidens utgång i någon klass, kan denna utgå. Beslut tas från fall till fall av respektive arrangör
Tidtagning:
Tidtagning sker med MyLaps transponder.
Depå:
Bussar, lastbilar och husvagnar över 8 m. längd hänvisas till speciell plats. VIKTIGT ATT ANGE I ANMÄLAN. Vi önskan om att dela depåplatser krävs gemensam ankomst. Max en servicebil per startande i depån.
El:
250kr/1 dag 400kr/2 dagar
Fri entré:
Förare och fyra (4) medföljande mekaniker.
Crosskart förare:
På eran tävlingsprofil måste ni lägga till RC-Senior eller RC-Junior för att kunna anmäla er då detta är en RC tävling
Externa länkar:
Instruktion: Skapa profil RaceOffice
Informations Telefon:
Tävlingsledare Peter Sielck 073-542 53 50 efter 16.00

Viktig info:

Cykel- och mopedåkning i depån är absolut förbjuden. Protestavgift erlägges kontant.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Open 2 WD RC - Senior 0
Supernationell RC - Senior,RC - Supernationell 8
2150 RC - Senior 13
2150 junior RC - Junior 0
RCH RC - Senior 3
Xtreme/Crosscar RC - Senior 9
Xtreme/Crosscar Junior RC - Junior 2