Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Gestrikefestivalen
Tävlingsdatum:
2024-05-25 -> 2024-05-26
Arrangör:
Gestrike RT
Distrikt:
Nedre Norra BF
Första anmälningsdag:
2024-03-28
Sista anmälningsdag:
2024-05-19
Tävlings plats:
Kyrkberget, Bro, Storvik.
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Björn Lundberg 070-647 64 42
Bitr Tävlingsledare Stefan Lundqvist 070-291 02 92
Domare Marie Lundh 070-585 63 36
Teknisk Chef Bengt Sohlborg
RaceController Mattias Sundström
RaceController Gunnar Helghe
Säkerhetschef Leif Gilberg
Miljöchef Lars Wahlman
Administrativ Chef Therese Löfgren
Tidsplan:
Fredag Anmälan 17.00-20.00 Besiktning 17.00-20.00 Lördag Anmälan 07.00-08.00 Besiktning 07.00-08.00 Förarsammanträde 08.30 Första start 09.00 Lunchpaus efter omgång 2 Söndag Start omgång 4 09:00 Lunchpaus efter omgång 5 Prisutdelning efter anbudstidens utgång vid speakertornet
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se, och på officiella anslagstavlan.
Tävlingens genomförande:
Alla erbjuds köra fem (5) omgångar, Lördag körs tre (3) omgångar Söndag körs resterande kval samt finaler. Senior, Dam och Veteran kör A och B-final vid minst 18 startande och C-final vid minst 24 startande Junior kör A och B-final vid minst 14 startande och C-final vid minst 20 startande Seniorer kör 2 st. semifinal-heat där segrarna i respektive heat tar de två sista platserna i C-finalen. Antal finaler fastställs vid anmälans utgång och ev gallring skett. Runner Up tillämpas Alternativspår tillämpas och skall köras minst 1 gång per heat/final Poängberäkning Lördag: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Poängberäkning Söndag: 1:a 10p, 2:a 7p, 3:a 5p 4:a 4p osv Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 5,4,3,2,1) Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs tre (3) varv. Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt. Däckrensning förbjudet.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
280
Startordning:
Meddelas i PM. Planerad startordning: Junior, Senior, Dam, Veteran Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Redy to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning, även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Kval, Första tjuvstarten -1p av heatets inkörda. Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur detta heat. Final, Första tjuvstarten 2x alternativspår. Andra tjuvstarten i samma final av samma förare, uteslutning ur denna final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd.
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare GRATIS Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen. Arrangören har även rätt att avlysa tävlingen vid färre än 75 startande
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till alla finalister. Prisutdelning vid klubbstugan där samtliga finalister skall vara iklädda föraroverall. 5000:- till bäst/snyggast byggda bil i RWD resp. FWD.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till återbudstelefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav administrativa chefen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet.
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och max två (2) förare per tävlingsfordon.
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser Senior, Junior, Dam, Veteran. Vid få anmälda kan vissa klasser komma att slås samman.
Anbud lördag:
För de som bryter under lördagen kommer anbud att ske 30 minuter efter sista heatet på lördagen. Dessa bilar skall sedan flyttas ut från depåområdet.
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Gestrike RT. Kontant betalning av bilen, swish endast om båda parter är ok med det.
Depå:
Stora fordon hänvisas till särskild plats i depån. Endast tävlingsbil och en servicebil i depån, skriv i anmälan under "Övrig info" (+8 meter). Skriv även vilken dag ni kommer.
Telefon tävlingsdagen:
070-647 64 42, 073-068 28 52, 073-806 63 54
Övrigt:
Det finns riktiga toaletter och duschmöjligheter på Kyrkberget. Trailer ställs på anvisad parkering. Camping i mån av plats. Det finns ingen el att tillgå. Alkotest kan förekomma. För löpande information, se Facebook-evenemanget ”Gestrikefestivalen 2024”
Informations Telefon:
Björn Lundberg 070-647 64 42, Leif Gilberg 073-068 28 52
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 83
Junior Junior 24
Dam Dam 26
Veteran Veteran 25