Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Äggsprinten - delt.1 Västsprinten
Tävlingsdatum:
2024-03-29
Arrangör:
Skövde MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-02-27
Sista anmälningsdag:
2024-03-24
Tävlings plats:
Skövde Motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling utan publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Klas Åke Fredén 0766772162
Miljöchef Pontus Ljungström
Teknisk Chef Bengt-Göran Åberg 0702457031
Säkerhetschef Peter Andersson
Domare Börje Fröberg
Tidsplan:
Anmälan: 07:00 - 08:45 Besiktning: 07:00 - 09:00 Funktionärsmöte vid startplattan 09:15 Förarsammanträde vid startplattan 09:30 Första start: 10:00
Resultatlistan anslås:
Resultat anslås fortlöpande på anslagstavlan (tider för träningsjunior sätts ej upp på anslagstavla)
Tävlingens genomförande:
Alla kör 3 omgångar, varav de 2 bästa tiderna slås samman till en totaltid. Vid ej start eller avbruten omgång erhålls maxtid, vilken är 5 min. Särskiljning vid lika totaltid räknas bästa tid i omgången 3, 2 och 1. Klasser: Junior, Damer, Senior framhjulsdrift, Senior bakhjulsdrift, Veteraner samt träningsjuniorer ( träningsjuniorer kör utom tävlan och tider sätts ej upp på officiell anslagstavla). Det går att dela bil inom samma klass. Skriv i anmälan vilken klass ni ska åka samt om ni delar bil och med vem.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Startnummerordning i största möjligaste mån, ändring kan ske på förarmöte pga delade bilar m.m.
Startuppställning:
En och en
Heatindelning:
Folkrace sprint
Miljö:
Enligt G 6.1
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglemente
Avgifter:
Juniorer: 250:- Seniorer: 400:- Damer: 400:- Veteraner: 400:- Träningsjunior 0:-
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd meddomaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Beroende på antal startande dock minst 3 priser i varje klass. Poäng delas ut enligt Västsprintens regler. Se cupens Facebooksida:"Väst Sprinten"
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 24/3 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Kiosk:
Kiosken kommer att vara öppen
Anbud:
Anbudsavg (400:-) kan erläggas via swish eller kontant. Vid betalning av vunnit anbud gäller kontant betalning av bil (Endast om säljare och köpare är överens kan swish användas) Historiskt har vi ibland haft problem med tfn mottagning och betalning med Swish på vår anläggning.
Informations Telefon:
0738202900
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior FWD FWD Herr,Dam,Veteran 26
Senior RWD RWD Herr,Dam,Veteran 12
Dam Dam 14
Veteran Veteran 12
Junior Junior 9