Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Sören Karlsons Minne
Tävlingsdatum:
2024-04-27
Arrangör:
SMK Sala
Distrikt:
Söder-/Västmanlands BF
Första anmälningsdag:
2024-02-25
Sista anmälningsdag:
2024-04-21
Tävlings plats:
Isätra motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Marinette Blixt 070-477 88 00
Bitr Tävlingsledare Alva Hortans 072-305 72 64
RaceController Anders Larsson 070-758 31 11
Domare Thomas Avelin 070-600 37 24
Säkerhetschef Helena Malmström
Miljöchef Lina Zetterström
Administrativ Chef Isabell Söderlund
Teknisk Chef Kenneth Blixt
Tidsplan:
Lördag 27/4 Anmälan och besiktning kl 7:00-9:00 Funktionärssammanträde : 09.00 Verkstaden Förarsamanträde: 09.30 startplattan Första start kl. 10.00 30 minuters paus mellan 2 och 3 omg. Eventuell banpreparering mellan omgångarna
Resultatlistan anslås:
Löpande på raceoffice.se samt den fysiska anslagstavlan utanför sekretariatet.
Tävlingens genomförande:
Senior, junior, dam/veteran: Samtliga förare kör 3 kvalheat därefter finaler utifrån högst poäng. Seniorer: De bästa poängplockarna i kör A-final, B-final vid minst 24 startande och C-final vid minst 36 startande. Dam/Veteran: De bästa poängplockarna i kör A-final, B-final vid minst 24 startande och C-final vid minst 36 startande. Junior: Antal finaler kan variera beroende på antalet startande, visionen är att alla juniorer åker final med runner up. Runner-up tillämpas i finalerna. Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1 poäng. Särskiljning: 3 2 1, vid samma poäng men erhållen bestraffningsflagga går förare utan bestraffning före, därefter lottning via dator. Träningsjuniorer bjuds även in att delta utan resultaträkning. Träningsjuniorer får avlägsna sig ifrån platsen efter träning, detta i samråd med tävlingsledaren. Antal varv: 3 varv i kvalheat samt 5 varv i finaler. Förlottade heat kan ändras under dagen för att få kompletta heat, lottningspersonalen har rätt att flytta runt bland heaten för att få så rättvis fördelning som möjligt. När det görs kan startspåren ändras. Startspår lottas i dataprogrammet för kvalheaten och anslås i samband med heatindelningen. Alternativ spår kommer att tillämpas vilket ska köras 1 gång per heat eller final. Vid rödflaggat heat får de bilar som tävlingsledningen beslutar starta om, bilarna 5 minuter på sig att reparera bilen för att sedan ta sig till startplattan. Antal startande per bil är obegränsat inom klassreglerna.
Gallring:
Arrangören har rätt till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Beroende på delade bilar
Startuppställning:
6 bilar i bredd, ljusstart. Vid ev. fel sker flaggstart.
Heatindelning:
Förlottad 1a omgång, lottas därefter löpande utifrån att omgångarna är klara.
Miljö:
Se G 6.1 med bulletin enligt FR-reglementet, avfall tas med hem. Uppsamlingskärl skall finnas under bilarna. Tomgångskörning max 1 minut.
Tjuvstart:
Tjuvstart två tjuvstarter i samma heat medför uteslutning ur heatet, bedöms av startchef.
Däckbegränsning:
I enlighet med FR-T2.1 (ej dubb)
Avgifter:
400kr Seniorlicenserade 250kr juniorlicenserade 250kr träningsjuniorer
Avlysning:
Vid fall av force majeure eller under 60 anmälda förare äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten till att placera reklam på bilens alla ytor.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 21/4 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Hemmaförare/övrigt:
Hemma förare skall meddela minst 2st funktionärer per förare, vara med under minst 2 st arbetsdagar inför tävling samt ta del och utföra 2 arbetsuppgifter på morgonen på tävlingsdagen samt återställa denna efter tävling, dessa uppgifter utdelas utav tävlingsledaren. Vid större fordon (buss, etc) ring då Kenneth Blixt 070 657 34 26 och meddela detta så får ni en anvisad plats.
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av SMK Sala. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Informations Telefon:
Lina Zetterström 073-903 46 86
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr 28
Dam/Veteran Dam,Veteran 14
Junior Junior 20
Träningsjuniorer Junior 2