Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Hokaracet - Ingår i Södra BF folkracecup
Tävlingsdatum:
2024-05-19
Arrangör:
Asarums MS
Distrikt:
Södra BF
Första anmälningsdag:
2024-02-25
Sista anmälningsdag:
2024-05-13
Tävlings plats:
Hokabanan utanför Karlshamn
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Bo Nilsson 070-267 73 92
RaceController Linus Lidén
RaceController Jan Nilsson
Domare Julia Linné 0723-631747
Teknisk Chef Henrik Friberg 073-3940095
Miljöchef Roger Jönsson
Säkerhetschef Roger Lidén
Tidsplan:
18/5 Depån öppnar 14.00 19/5 Anmälan 07.00-09.00 Besiktning hemmaförare 07.00-07.15 Besiktning övriga 07.15-09.00 Förarsammanträde på startplatta 09.30 Första start 10.00
Resultatlistan anslås:
På anslagstavlan i depån, samt digitalt på www.raceOffice.se Detsamma gäller för heatindelningen. Det är tavlan i depån som är den officiella. Efter tävlingen kommer resultatet även publiceras på www.asarumsms.com. Inga resultatlistor skickas ut.
Tävlingens genomförande:
Alla kör 3 kvalomgångar med 3 varv, 6 startande i varje heat, uppflyttning tillämpas. Senior, Dam och Veteran kör A, B-final vid minst 18 startande och C-final vid minst 25 startande Junior kör A, B-final vid minst 15 startande och C-final vid minst 20 startande. Antal finaler fastställs vid anmälans utgång och ev. gallring skett Poängräkningen 7,5,4,3,2,1 vid lika poäng räknas omg. 3,omg 2,omg 1 sedan lottning. Alternativspår tillämpas, skall köras max 1 gång per heat. Alternativspåret är det högra körfältet innan målsväng (gamla slingan). Missat alternativspår medför uteslutning av heatet / finalen De 5 bästa i resultatlistan efter kvalomgångarna kör A- final, 6-10 kör B-final, 11-16 kör C-final runner up tillämpas Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Däckrensning förbjuden.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
140
Startordning:
juniorer, Damer, Seniorer Veteran.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Enligt G6. Allt avfall tas med hem av varje förare, förslagsvis i den plastpåse man får vid anmälan. Asarums MS tillhandahåller inte miljöstation under tävlingen. Oljeuppsamlare och presenning under tävlingsbilen skall finnas. Presenning ska vara en tjockare sort, inte tunn/vävd. Varje tävlingsfordon skall vid ingången till sin depåplats ha en brandsläckare på minst 6 kg, den skall vara väl synlig samt absorberingsmedel. Svetsning sker på anvisad plats med eget elverk.
Tjuvstart:
Första tjuvstarten-2p av heatets inkörda, Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare, uteslutning ur denna omgång.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Asarums MS förbehåller rätten att anbringa reklam enligt folkracereglementet
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 13/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Asarums MS. Anbudslappar som inte används köps ej tillbaka av Asarums MS. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det
Säkerhet:
I depån gäller gångfart. Personlig utrustning samt säkerhetsbältet ska behållas på tills man befinner sig i depån. Kom ihåg att varje ekipage ska ha en brandsläckare (minst 6kg) vid sin depåplats
Övrigt:
Giltigt miljöcertifikat finns
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max tre (3) förare per tävlingsfordon. Delade förare ska samma startnr.
Informations Telefon:
Erik Walter, 070–2512757
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 13
Dam Dam 4
Junior Junior 3
Veteran Veteran 5