Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Heavy & Hjelm Racet
Tävlingsdatum:
2024-04-06
Arrangör:
SMK Trollhättan
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-02-24
Sista anmälningsdag:
2024-03-31
Tävlings plats:
Hedeängsbanan, Trollhättan
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Petra Larsson 073-800 01 05
Domare Sten Lindberg 070-713 66 56
Teknisk Chef Magnus Widmark 073-970 77 34
RaceController Klas-Åke Fredén
Bitr. RaceController Lars Davidsson
Säkerhetschef Mikael Ericsson
Miljöchef Dan Rhodin
Tidsplan:
Fredag, 2024-04-05 Depån öppnar 16.00 Anmälan 18.00-20.00 Besiktningen 18.00-20.30 Lördag, 2023-04-06 Depån öppnar 06.00 Anmälan 06.30-08.00 Besiktning 06.30-08.00 Anmälan sker vid anvisad bod i depå. Startavgift kontant/swish, Giltig licens skall kunna uppvisas. Besiktningen sker på startplattan. Endast förare får medverka vid besiktning, juniorer får ta med sig (1) mekaniker. Ha overallen på och övrig utrustning synliga. Förarmöte sker vid prispall i depån 8.30. Första start. Lördag 09.00 Omg 1,2 Matpaus omg 3 sedan finaler Viktigt med mat! Mycket mat! Det var tre förare förra året som åt väldigt lite, vi vet vilka ni är. Skärpning
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se. Och vid officiella anslagstavlan vid kiosken.
Tävlingens genomförande:
Samtliga förare kör tre (3) omgångar Finaler: Senior A B C D Junior A B C Vi tillämpar runner up där segraren går upp till nästa Final. Alternativ spår tillämpas och skall köras minst 1 gång per heat/final Poängberäkning: 7 5 4 3 2 1 Särskiljning inför finaler: omg 3 2 1. Därefter sker lottning av personal i sekretariatet. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Priser: Hamburgebiljetter: Denna tävling så kan varje förare tillägna sig 1 st Hamburgarbiljett om man uppfyller något av följande kriterier. Långväga förare minimum 30 mil. Delta i en ascool bil, Amazon, PV, Bubbla, Saab V4, Duett. Eller en udda bil som överraskar oss. Rullning minst 1 varv. Delta i en rosamålad bil. Maskot av mjuk karaktär på bilen. Du som förare kan endast få 1 hamburgare på samtliga kriterier. Det kommer även att delas ut fränpriser till bl.a. Fränast Bil Fränaste målning på tävlingsbil Första bil som klarar att ta alternativet två gånger i ledning i ett och samma heat. Fränt! Semlor är gott tycker vi. och såklart ascoola Hederspriser till samtliga Finalister.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Senior, Junior Statrmetod: Ready to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se G6.1 VARJE TÄVLANDE SKALL HA EN HEL PRESENNING SOM ÄR STÖRRE ÄN BILEN. Varje tävlingsfordon skall ha MINST en 6kg pulversläckare och uppsamlingskärl som skall finnas under alla tävlingsfordon
Tjuvstart:
Vid första tjuvstarten 2x alternativspår, Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare, uteslutning från heatet/finalen.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet FR-T 2.1
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar. 
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Deltagare:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior.
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av SMK Trollhättan. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Depå:
Bussar och Husvagnar ska föranmälas i anmälan under övrigt. Depå tystnad 22.00 Depå kommer att var öppen till söndag den 7/4 kl 14:00.
Mekaniker :
Varje förare får ta med sig 4 mekaniker. Dessa skall namnges vid anmälan
Hemmaförare:
Hemmaförare skall namnge på anmälan 2 funktionärer med telefonnummer. Samtliga hemmaförare stannar kvar efter avslutad tävling.
Funktionärer:
Funktionärer samlas på tävlingsdagen 08.15 vid röda huset uppe på banan
Swish:
Swish nummer för anmälan, anbud, kiosker och inträde finns angivet på tävlingsområdet
Efteranmälan:
Skickas till Michael Hjelm som upprättar ev. reservlista.
Informations Telefon:
Petra Larsson 073-800 01 05 Michael Hjelm 073-247 36 69
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 104
Junior Junior 39