Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Svenska Cupen Delt.1
Tävlingsdatum:
2024-04-27
Arrangör:
Tomelilla MK
Distrikt:
Södra BF
Första anmälningsdag:
2024-02-26
Sista anmälningsdag:
2024-04-14
Tävlings plats:
Svampa banan, Tomelilla
Tävlingsform:
CrossKart
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Helle Nielsen +4529926997
Bitr Tävlingsledare Linda Persson
Domare Bengt-Göran Grenander 070-830 51 55
Teknisk Chef Niklas Buhre 070-977 90 19
RaceController Håkan Persson +46768012665
Säkerhetschef TBA
Miljöchef Marcus Nilsson 070-555 70 42
Hastighet sekretariat
Tidsplan:
Fredag 26.04.2024 Depån Öppnar kl. 15:00 Anmälan 16.00-20.00 Besiktning 16.00-21.00 Lördag Anmälan Endast efter överenskommelse med tävlingsledaren Besiktning Endast efter överenskommelse med tävlingsledaren Förarsammanträde 08.30 Träning 1x3 varv 09.00 Första start 10.30 Lunchpaus efter omgång 2 Finaler så snart som möjligt efter 3:e omg slut Prisutdelning 15min efter resultatlistan anslagits Grill
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Enligt Svenska cupens reglemente för Crosskart 2024 Runner Up tillämpas Alternativ spår tillämpas och skall köras minst 1 gång per heat/final (ej Mini) Kvalheat körs fyra (4) varv Finaler körs om sex (6) varv Mini kör inga finaler istället körs en extra omgång med flaggstart en och en
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
200
Startordning:
Träningsordning: Mini, Klass 1, Xtreme Junior ,Klass 2, Klass 3, 650cc, 50+ och Xtreme Heat och Finaler: Mini, Klass 1, Xtreme Junior, Klass 2, Klass 3, 650cc, 50+ och Xtreme
Startuppställning:
På tre led Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2024.
Heatindelning:
Lottning sker Lördag morgon och anslås på den fysiska anslagstavlan i depån.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2024.
Däckbegränsning:
Enhetsdäck Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2024.
Avgifter:
Mini, 400 Kr Xtreme junior, Klass1, Klass2, 800 Kr Klass3, 650cc, 50+, Xtreme, 1100 Kr Efteranmälningsavgift +500 Kr El (hela helgen, 600 Kr Betalsystem anmälan och protester: Kontanter eller Swish Betalning sker vid anmälan.
Avlysning:
Arrangören, i samråd med SBFs Crosskartsutskott tillsammans med ordförande i förarföreningen Svensk Crosskart kan tävling som arrangör tvingas avlysa ersättas med tävling på samma datum med annan arrangör. Om arrangören avlyser tävlingen skall, om möjligt, samtliga anmälda deltagare underrättas minst ett dygn innan den administrativa incheckningen öppnar
Reklam:
Enligt svenskacupen regler för reklam
Priser:
Samtliga förare i miniklassen ska ha pris. 1–3.a får pris i klass 2, 3, 650, 50+ Xtreme och Xtreme junior. I tävlingsklass 1 får alla A-finalister en pokal, resterande får en plakett eller liknande.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt reglementet
Deltagare:
Svenska cupen är öppet för deltagare med svensk, nordisk licens gällande för Crosskart. Övriga förare från EU/EES land med motsvarande licens kan tävla med ett godkännande av respektive lands ASN.
El:
Om du måste använda el är du mycket välkommen att notera detta i anmälan
Depå:
I anmälan ska alla meddela storlek på ekipaget och om man önskar stå tillsammans med annan förare.
Kiosk:
Kommer vara öppen i depån och vid banan.
Grill på lördagskvällen:
Tomelilla MK bjuder på grillmat på lördagskvällen. Anmälningsavgiften ingår för 2 personer. Önskas fler biljetter kostar de 150 kr. per biljett. Meddela oss vid anmälan om du vill ha fler biljetter.
Informations Telefon:
Tävlingsledningen

Viktig info:

All cykel och mopedåkning inom tävlingsområdet är förbjuden enligt tävlingsregler! Depåtystnad skall råda från KL:23.00
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Mini Mini 8
Xtreme Junior Xtreme Junior 3
Klass 1 Klass 1 19
Klass 2 Klass 2 5
Klass 3 Klass 3 2
650 cc 650 cc 6
50+ 50+ 9
Xtreme Xtreme 5