Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Aprilracet - Ingår i Södra BF folkracecup
Tävlingsdatum:
2024-04-06
Arrangör:
Laholms MK
Distrikt:
Södra BF
Första anmälningsdag:
2024-02-20
Sista anmälningsdag:
2024-03-31
Tävlings plats:
Lunnagårdsbanan, Edenberga
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Lars-Gunnar Olsson 070-627 67 79
Domare Andreas Cronsell 070-553 35 32
Teknisk Chef Fredrik Petersson
RaceController Elionor Hansson
RaceController Christian Nilsson
RaceController Tina Lennartsson
Säkerhetschef Henrik Hansen
Miljöchef Martin Vångendal
Tidsplan:
Lördag Anmälan 07.00-08.45 Besiktning 07.00-09.00 Förarsammanträde 09.30 På startplattan Första start 10.00 Prisutdelning efter anbudstidens utgång vid klubbstugan
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se Samt på anslagstavlan bakom startplattan efter varje avslutad omgång
Tävlingens genomförande:
Alla kör tre 3 omgångar, Senior, Dam och Veteran kör A, B-final vid minst 18 startande och C-final vid minst 25 startande Junior kör A, B-final vid minst 15 startande och C-final vid minst 20 startande Antal finaler fastställs vid anmälans utgång och ev. gallring skett. Runner Up tillämpas Alternativ spår tillämpas ej! Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning, Heatpoäng bakifrån omgång 3,2,1 Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Däckrensning förbjudet
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Meddelas i PM. Planerad startordning: Senior, Junior, Dam, Veteran Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Ready to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Första tjuvstarten-2p av heatets inkörda, Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare, uteslutning ur denna omgång.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 31/3 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max tre (3) förare per tävlingsfordon
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser Senior, Junior, Dam, Veteran
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Laholms MK. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Depå:
Stora fordon meddelas i anmälan under "Övrig info" (+8 meter), skall stå till vänster i depån och ha minst 2 tävlingsfordon vid sig. Skriv även vilken dag ni kommer.
Informations Telefon:
Tävlingsledaren. 070-627 67 79
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 67
Junior Junior 23
Dam Dam 21
Veteran Veteran 23