Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Påskracet
Tävlingsdatum:
2024-03-29
Arrangör:
Tomelilla MK
Distrikt:
Södra BF
Första anmälningsdag:
2024-02-22
Sista anmälningsdag:
2024-03-24
Tävlings plats:
Svampabanan, Tomelilla 0417-100 27, där riksväg 11 o 19 möts.
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Jimmy Hörberger 0702-520594
Bitr Tävlingsledare Julia Linné 0723-631747
Domare Rebecca Lennartsson 076-7638793
Teknisk Chef Jonathan Eriksson 070-4790548
RaceController Berne Svensson
RaceController Robban Krondahl
Säkerhetschef Paul Persson
Miljöchef Fredrik Linné
Faktafunktionärer:
Start/Mål Patrik Ljung
Tidsplan:
Torsdag 28/3: Depån öppnar kl 15:00 Anmälan Race Office på fältet kl 18:00-19:00 Besiktning i besiktningshallen kl 18:15-19:15 Fredag 29/3: Anmälan Race Office på fältet kl 06:45-07:45 Besiktning i besiktningshallen kl 07:00-08:00 All personlig utrustning ska uppvisas vid besiktning för samtliga förare. Vi uppmanar förarna att ha overall på vid besiktning. Förarsammanträde kl 08:30 framför klubbstugan. Förarsammanträdet hålls fysiskt framför klubbstugan. Samtliga förare ska innan förarsammanträdet skriva på signeringslistor som finns vid klubbstugan. Första start kl 09:00 Kval 1 och 2 innan lunch. 45 min lunch. Kval 3 och finaler efter lunch.
Resultatlistan anslås:
För delresultat så är den officiella resultattavlan digitalt via RaceOffice.se. Slutresultat och heatindelningar kommer att anslås på den fysiska anslagstavlan i depån.
Tävlingens genomförande:
3 kvalomgångar á 3 varv, därefter finaler. Finaler: A-final körs i alla klasser. B-final vid minst 18 anmälda C-final vid minst 25 anmälda. D-final vid minst 50 anmälda (Gäller vid anmälningstidens utgång.) Alla finaler körs 5 varv. Runnerup tillämpas i finalerna. Runnerup-plats finns utanför grinden i startsvängen. Den kan utnyttjas även av delade bilar om det skulle behövas. Tävlingen körs på långa spåret med alternativspår. Alternativspåret är det högra spåret vid ingång till ravinen. Alternativspåret ska köras en gång/heat och final. Förare som ej kör alternativspåret eller kör det mer än en gång/heat utesluts ur heatet. Poängberäkning: 8-6-5-4-3-2. Poäng från samtliga kval räknas. Särskiljning, Poäng i tredje kval, andra kval, första kval därefter lottning. Framkallning till heat sker via heattavlan på backen. Uppställning till start sker efter tvätthallen. Kör fram till start genom tvätthallen. Uppställning till start sker där. Efter framkallningsfunktionärs anvisning, kör ner på vägen framför läktaren. Förare som inte är framme i sin startfålla/uppställningsplats när heatet rullar ner mot startplattan, räknas som sen till start och är inte med i heatet. Utfart från banan genom grinden efter avslutat heat, direkt höger efter grinden över backen ner i depån. Utfart från banan under pågående heat sker via ravinen ner till depån. Tänk på att hålla till sidan så ni inte påverkar övriga tävlande. Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte framkallningen eller tävlingsledning beslutar annat. (Vid delad bil kan byte av förare ske utanför grinden i startsvängen.) Startmetod: Tummen upp från startpersonal och den röda lampan tänds, ready-to-race skylt, starten går när den gröna lampan tänds.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
180
Startordning:
Senior-Junior-Dam-Veteran
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. Särskiljning: I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv. Poäng i tredje kval, andra kval, första kval därefter lottning
Heatindelning:
Heatindelning och startspår förlottas i Raceoffice för samtliga kvalomgångar.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2
Tjuvstart:
Kvalheat: Vid tjuvstart gäller 2 poängs avdrag för den tjuvstartande föraren. Omstart sker. Andra tjuvstarten av samma förare medför uteslutning ur heatet. Final: Vid tjuvstart sker omstart. Andra tjuvstarten av samma förare medför uteslutning ur final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior/dam/veteran 400kr Junior 250kr Betalningsalternativ: swish och kontant. Betala gärna startavgiften i förväg.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Prisutdelning sker framför klubbstugan i depån efter avslutad tävling.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 24/3 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Innan 2024-03-24 sköter du det själv via mina sidor på RaceOffice. Därefter senast 2024-03-27 kl 09:00. ENDAST sms till 076-199 68 90. Bekräftelse på avanmälan skickas dagtid. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Anges på anmälan, även vem man delar bil med. Antal förare per bil är fritt. dock max en per klass.
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser Senior, Junior, Dam, Veteran
Anbud:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Tomelilla MK. Endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är giltiga vid anbud. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är överens om det. Anbud lämnas i besiktningshallen och anbudsförfarandet sker framför klubbstugan.
Depå:
Depån öppnar 28/3 kl 15:00 och uppställning sker fritt. Ställ gärna stora bussar längs med kanterna. Pga av säkerhetskrav tillåts inga husvagnar i depån.
Mekaniker:
Entréarmband delas ut i Raceoffice i samband med att föraren anmäler sig. Varje förare får tre entréband, ett till förare och två till mekaniker. Armband till mekaniker delas ut i samband med att förare lämnar in sin mekanikeranmälan. Mekanikeranmälan ska lämnas in i samband med anmälan. Det är varje förares ansvar att mekanikeranmälan är ifylld och klar. Armband ska sitta på armen vid ingång i depån.
Protest:
Ev protester lämnas till förarkontaktman som sedan kontaktar tävlingsledningen. Telnr finns anslaget på anslagstavlan.
Rödflaggat heat :
Förare från rödflaggat heat kör ut från banan, svänger höger på vägen mot depån och svänger sedan direkt till framkallningsfållorna för uppställning till omstart. Är föraren inte klar för start när heatet rullar ner mot startplattan så är man inte med i heatet. (Rödflaggat heat pga tjuvstart, omstart direkt.)
Bärgning:
Bilar som behöver lyftas ut med lastmaskinen placeras vid infarten till crossbanan. Inga bilar lyfts inne i depån. Behöver man ha hjälp att lasta sin bil efter att anbud är dragit så meddela någon i tävlingsledningen snarast möjligt.
Kiosk :
Kommer vara öppen i depån och vid banan.
Informations Telefon:
Tävlingsledningen
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 54
Junior Junior 12
Dam Dam 18
Veteran Veteran 15