Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Åsa-Nisseracet
Tävlingsdatum:
2024-05-11 -> 2024-05-12
Arrangör:
Vimmerby MS
Distrikt:
Smålands BF
Första anmälningsdag:
2024-03-25
Sista anmälningsdag:
2024-05-03
Tävlings plats:
Gnagaredalen, Vimmerby
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42
Tävlingsledare Maria Eckhoff 073-383 75 28
Teknisk Chef Thomas Davidsson 076-801 56 70
RaceController Mats Myrberg
RaceController Emil Riihelä
Säkerhetschef Paul Persson
Miljöchef Dennis Strid
Domare Leena Tidman 070-313 21 07
Tidsplan:
Administrativ incheckning(i klubbstugan) 06.45-08.45 Licensen skall visas upp i appen eller gällande plastbricka. Mekanikeranmälan lämnas där också.Besiktning (på startplattan) 06.45-09.15 Förarsammanträde (startplattan) 09.30 Första start 10.00 Söndag: Administrativ incheckning/avprickning i klubbstugan 07:15- 08:00 Första start 08:30
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se. Och vid officiella anslagstavlan vid speakertornet. Slutresultat publiceras på vår hemsida efter tävlingen på www.vimmerbyms.com
Tävlingens genomförande:
Lördagen kör alla 4 omgångar. söndag kör alla 2 omgångar. De 18 bästa seniorerna utanför C-final kör 3 sista chansen heat varav dom 2 förarna med högst poäng i heatet går till D-final. Vid lika poäng pga. tjuvstart går föraren utan bestraffning före. Det ska även stå 3 reserver framme vid grinden som går in vid återbud till sista chansen-heaten. Går dessa åt fylls förare på. Sista-chansen-heaten SKALL köras med 6 förare i. Max 90 seniorer, vid över 90 seniorer anmälda 2024-05-03 så upprättas reservlista, reserverna rings in vart efter återbud inkommit. A, B, C,D . Dam/veteran klass körs vid 24 anmälda 2024-05-03. I klass dam/vet A-final, B-final vid 30 anmälda. Dam/vet kör C-final vid 48 anmälda 2024-05-03. Juniorer A-final, B-final vid 24 anmälda. Junior kör C-final vid 36 anmälda 2024-05-03. Alla finalerna körs med runner-up. Segraren ska DIREKT till utsedd plats av arrangören. Segraren har 5 minuter på sig till nästa start från det att bilen är på runner-up platsen. Tidtagning sker av arrangören. Poängberäkning lördag 7,5,4,3,2,1. Poängberäkning söndag 10,8,6,4,3,1. Vid lika poäng till finalerna räknas omgång 6,5,4,3, 2, 1. Särskiljning ,Förare utan bestraffnings – poäng går före. Därefter sker lottning som tävlingsledningen sköter. Kvalheat körs tre (3) 3 varv, sista-chansen -heat körs tre (3) varv, finalerna fem (5) varv. Om målflagga visas för tidigt sker omstart.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
200
Startordning:
Senior, Dam/Vet, Junior.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås officiella anslagstavlan vid speakertornet och på raceoffice.se. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas under hela tävlingen.
Tjuvstart:
Första tjuvstarten-2p av heatets inkörda, Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur detta heat.
Däckbegränsning:
Enligt reglementet.
Avgifter:
Senior 400 kr, junior 250 kr. Efteranmälnings avgift 250 kr. Om plats finnes dvs efter reserverna som står på listan. Tävlingsledningen tar detta beslut.
Avlysning:
Där tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majeure äger arrangören rätt att besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Prisutdelning sker efter anbudstidens slut vid klubbstugan.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Rödflaggat heat:
Körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först. Vid rödflagga kör ut från banan och in genom startgrinden (ej upp genom lottningsfållan)
Reserver:
Reserverna rings in fram till kl 18.00 torsdagen 9/5.
Deltagare:
Tävlingen är öppen för förare med giltig FR-licens ,även nordiska förare
Alkotest:
Alkotester kan förekomma under hela tävlingsdagarna.
Startmetod:
Ready to Race skylt och ljussignal. När rött slocknar är det start
Anbud:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Vimmerby MS. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det
Anbud lördagen 11 maj:
Bil som skall gå på bud efter lördagens tävling. Skall meddelas tävlingsledningen innan seniorernas omgång 4 påbörjas. Annars går bilen på anbud söndagen 12/5.
El-verk och depå:
Samtliga El-verk på området skall vara avstängda från kl. 23.00 till kl. 05.00. Gäller mellan fredag-lördag och även lördag – söndag. Inga husvagnar/husbilar får vistas i depån. Såvida dom ej har tävlingsbil. Ni hänvisas bortanför startrakan stora crossbanan samt till dalen. El endast till Vimmerby MS funktionärer och Hemmaförare.
Hemmaförare med tävlingslicens i Vimmerby MS:
Anmäler sig och besiktar 06.30-07.00 Hjälper sedan till i besiktningen på morgonen, eller annan tilldelad uppgift. Skall även anmäla en funktionär som ska jobba under tävlingen. Anmälan till Beatrice senast 2024-05-03
Informations Telefon:
Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 63
Dam-veteran Dam,Veteran 32
Junior Junior 17