Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
SwedolRacet
Tävlingsdatum:
2024-04-20
Arrangör:
Jönköpings MK
Distrikt:
Smålands BF
Första anmälningsdag:
2024-02-25
Sista anmälningsdag:
2024-04-14
Tävlings plats:
Tabergsbanan
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42
RaceController Mikael Pettersson 070-732 00 26
RaceController Anders Johansson 070-671 36 44
Domare Stefan Argus 070-328 90 87
Teknisk Chef Frank Bengtsson 072-084 32 58
Säkerhetschef Henrik Nilsson 073-384 83 96
Miljöchef Jan Halvarsson 073-531 59 21
Administrativ Chef Ann-Marie Nottemark 073-525 69 02
Tidsplan:
Fredag Depån öppnar 16.00 Anmälan 18.00-20.00 Besiktning 18.00-20.00 Lördag Anmälan 06.00-08.00 Besiktning 06.00-08.00 Förarsammanträde 08.30 vid prispallen Funktionärsmöte 08.30 vid start ljuset Första start 09.00 Lunchpaus efter omgång 2 Finaler Så snart som möjligt efter 3:e omg slut Prisutdelning efter anbudstidens utgång vid prispallen
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se och på den officiella anslagstavlan.
Tävlingens genomförande:
Enligt Smålandscupens reglemente. Vi avser att använda alternativ spår, skulle banans skick inte tillåta det så kan det komma att ändras, Det ska köras minst en gång per heat/final. Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Vid ev. lottning vid lika poäng vid särskiljning sker detta med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Man kör inte ut i depån utan åker direkt till startplattan. står det redan ett uppställt heat, kör man det röd flaggade efter det. Däckrensning förbjudet Antal startande. Minimum 45 Max 120 totalt.
Gallring:
Fri gallring och enligt cup reglerna.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Startordning meddelas på tävlingsdagen. Statrmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Redy to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, samt på den officiella anslagstavlan. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning med minsta densitet 180 g under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad. Miljöstation finns för eventuella vätskespill från bilar.
Tjuvstart:
Enligt Smålandscupens reglemente.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet.
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid färre än 45 seniorer totalt anmälda vid anmälningstidens utgång eller Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 14/4 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass.
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser Senior, Junior, Dam/Veteran
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Endast SBF:s anbudslapp tillämpas. Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Jönköpings MK. Varje fysiskt närvarande person som har giltig folkracelicens, som ska visas, har rätt att lägga ett bud på obegränsat antal tävlingsfordon vid ett och samma tillfälle. Varje anbud kostar 400 kr i expeditionsavgift. Vid ev. ägarbyte av bil tillämpas kontant betalning. Swish eller motsvarande elektronisk betalningsmetod tillämpas ENDAST om både säljare och köpare överenskommes om detta.
Hemmaförare:
Skall medverka på minst en arbetsdag inför tävlingen och anmäla en funktionär till postering på banan till Thony Bergström 070-4234261.
Externa länkar:
Smålandscupregler 2024
Informations Telefon:
Ann-Marie Nottemark 073–525 69 02
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 29
Junior Junior 10
Dam/Veteran Dam,Veteran 16