Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Vara MKs Vårfestival
Tävlingsdatum:
2024-04-20 -> 2024-04-21
Arrangör:
Vara MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-02-22
Sista anmälningsdag:
2024-04-14
Tävlings plats:
Lidköpings Motorsport Arena
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Christer Johansson 070-333 23 32
Domare Petra Larsson 073-800 01 05
Teknisk Chef Bernt Granlund
RaceController Mats Myrberg
Bitr. RaceController Bo Johansson
Säkerhetschef Eva Bergqvist
Miljöchef Robert Hagrydh 070-874 54 80
Administrativ Chef Therese Hagrydh 073-222 25 44
Tidsplan:
Fredag 19/4: Depån öppnar: kl. 15:00 Anmälan: kl. 17:00-20:00 Besiktning: kl. 17:00-20:00 Lördag 20/4: Anmälan: kl. 07:00-08:45 Besiktning: kl. 07:00-08:45 Förarsammanträde: kl. 09:00 Första start: kl. 09:30 Söndag 21/4: Förarsammanträde: kl. 08:30 Första start: kl. 09:00
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Alla erbjuds köra fem (5) omgångar, Antal kvalomgångar totalt, per dag och klass meddelas på förarsammanträdet. Senior kör A, B-final, C-final vid minst 50 startande och D-Final vid minst 70 startande Till den lägsta finalen är 2 förare direktkvalificerade. De 12 därefter bäst placerade gör upp i 2 Semifinal-heat där 1:an och 2:an tar varsin plats i den lägsta finalen. Junior och Dam kör A, B-final vid minst 19 startande. Vid 25 startande eller fler körs det även Sista Chansen heat i dessa klasser. Till den lägsta finalen är då 2 förare direktkvalificerade. De 12 därefter bäst placerade gör upp i 2 Semifinal-heat där 1:an och 2:an tar varsin plats i B- finalen. ( Om det skulle bli oväntat många anmälda i någon av dessa klasser så kan vi komma att öka på antalet finaler ytterligare.) Runner Up tillämpas Alternativ spår tillämpas ej! Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat/Semifinal-heat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Däckrensning förbjudet
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
150
Startordning:
Anges på förarsammanträdet. Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Ready to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt tät presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Kval, Första tjuvstarten-1p av heatets inkörda, Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare, uteslutning ur detta heat.
Däckbegränsning:
Enlig folkracereglementet
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 14/4 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser Senior Fwd, Senior Rwd, Junior, Dam. Vid få anmälda så kan vissa klasser komma att slås samman!
Anbud:
Om man bryter före Lördagens sista omgång så går din bil på anbud på lördagen. Bryter du efter lördagens sista omgång är påbörjad går din bil på anbud på söndagen. Meddela tävlingsledningen om du bryter för helgen före lördagens sista omgång, så att vi vet att din bil ska gå på anbud. Ej meddelat före lördagens sista omgång startat = anbud på söndagen
Betalmetod vid anbudsförfarande:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Vara MK. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Depå:
Vi kommer att använda oss av två olika depåer. Depå 1 (den vanliga) kommer att fyllas först. Depå 2 (vid gokarten) fylls på efter det. Där kommer vi även placera de stora fordonen (över 8 meter). Följ de instruktioner ni får på väg in på området så kommer allt flyta på vid avlastningen. På vägen mellan depåerna får inte människor befinna sig under pågående heat. Funktionärer kommer att finnas vid vägen som reglerar detta. Max en servicebil per tävlingsbil. Några ställ platser med el finns på depå 2 sidan. Kostnad 150 kr(Gäller ej funktionärer.)
Hemmaförare:
Varje hemmaförare ska anmäla 2st funktionärer över 18år till Robert Hagrydh (se nedan) Hemmaförare ska även vara behjälpliga vid besiktning och div arbetsuppgifter före och efter tävlingens slut. Kom i tid på morgonen!
Informations Telefon:
Robert Hagrydh 070-874 54 80, Christer Johansson 070-333 23 32
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior FWD FWD Herr,Dam,Veteran 52
Senior RWD RWD Herr,Dam,Veteran 22
Junior Junior 19
Dam Dam 28