Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Hagaslätts Vårrace
Tävlingsdatum:
2024-04-06
Arrangör:
Lessebo MK
Distrikt:
Smålands BF
Första anmälningsdag:
2024-02-22
Sista anmälningsdag:
2024-03-31
Tävlings plats:
Hagaslätts Motorbana
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Anders Johansson 070-671 36 44
Bitr Tävlingsledare Madelein Jakobsson 070-304 84 89
Domare Per-Erik Åberg 070-658 08 21
Teknisk Chef Lars Fransson 070-252 68 78
RaceController Jonny Helmersson
Säkerhetschef Catrin Sundström 070-270 08 78
Miljöchef Gert Nyberg 079-350 21 43
RaceController Mikael Pettersson
Tidsplan:
Anmälan 07.00-08.30 i klubbstugans nedre del Besiktning 07.00-09.00 på startplattan Förarsammanträde 09.30 På startplattan Första start 10.00 Lunchpaus efter omgång 2 Finaler Så snart som möjligt efter 3:e omg slut Prisutdelning vid klubbstugan efter anbudstidens utgång
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se, Slutresultat publiceras på vår hemsida veckan efter tävlingen www.lessebomk.se
Tävlingens genomförande:
Alla kör tre (3) omgångar, Senior kör A, B-final. C-final körs vid minst 30 anmälda. D-Final körs vid minst 40 anmälda. Dam/Veteran kör A, B-final vid minst 18 anmälda och C-final vid minst 24 anmälda. Vid mindre än 12st anmälda vid anmälningstiden utgång sammanlottas dessa med seniorklassen. Junior kör A, B-final vid minst 18 anmälda och C-final vid minst 24 anmälda. Antal finaler fastställs vid anmälansutgång och ev gallring skett. Alternativspår tillämpas ej! Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Däckrensning förbjudet.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Meddelas i PM. Planerad startordning: Senior, Junior och Dam/Veteran Statrmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Redy to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin. Allt avfall tas med hem av den tävlande. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Kval, Första tjuvstarten-2p av heatets inkörda, Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare, uteslutning ur detta heat/final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 200:- Vid efteranmälan : 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen. Arrangören har även rätt att avlysa tävlingen vid färre än 60 startande.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 31/3 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser Senior, Junior, Dam/Veteran Vid få anmälda så kan vissa klasser komma att slås samman!
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Lessebo MK. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Tvåminutersregeln:
Kommer att användas med en signal och den gäller från att övriga bilar i heatet är uppställda på startplattan. Vid delad bil under final körningen gäller 5 min.
Alkotest:
Alkotester kan förekomma under hela tävlingsdagarna.
Hemmaförare:
Skall närvara på ett tävlingsmöte, Tisdagen den 2/4 kl: 18:00 på Hagaslätt. Då skall minst 2st funktionärer anmälas och arbetsdagen vara gjord.
Informations Telefon:
Anders Johanssson, 0706713644
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 13
Junior Junior 8
Dam/Veteran Dam,Veteran 5