Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Hjelms påskrace
Tävlingsdatum:
2024-03-29
Arrangör:
Varbergs MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-02-15
Sista anmälningsdag:
2024-03-23
Tävlings plats:
Annebergsbanan, Kroksbergsvägen 1A, 432 92 Varberg
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Petra Larsson 073-800 01 05
RaceController Per-Erik Åberg 070-658 08 21
Bitr. RaceController Åke Gustafsson 073-061 39 87
Domare Lars Davidsson 070-551 21 08
Teknisk Chef Kent Karlsson Rask 072-961 07 50
Säkerhetschef Josefine Möller
Miljöchef Harry Möller
Tidsplan:
Skärtorsdag 28/3 Anmälan i speakertornet 18.00-20.00 Besiktning på folkracebanans innerplan 18.00-20.00 Långfredagen 29/3 Anmälan i speakertornet 06.30-08.00 Besiktning på folkracebanans innerplan 06.30-08.00 Förarsammanträde på startplattan 08.30 Första start 09.00 Prisutdelning A-finalerna för samtliga klasser på innerplan framför publik direkt efter målgång. Prisutdelning för samtliga finalister sker innan anbudsförfarandet
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se, finns även digitala heatresultat på bildskärm i miljöstationen i depån
Tävlingens genomförande:
Alla klasser kör tre (3) omgångar och därefter finaler. Antal finaler anslås via PM på tävlingsdagen. Runner-up tillämpas. Alternativspår: skall köras minst 1 gång/heat och final. Den förare som kommer från alternativspåret skall lämna företräde till förare på ordinarie spår. Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1. Särskiljning inför finaler: omgång 3, 2, 1 därefter sker lottning av personal i sekretariatet. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Vid rödflagg ska omstart ske omgående. Endast heat som redan står uppställt på startuppställningsplatsen får köras före. Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart. Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten. Det rödflaggade heatet ska omedelbart köra till startplattan och där få fylla på eventuella vätskor, ingen får köra till depån.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Kommer att meddelas på förarsammanträdet beroende på hur det ser ut med delade bilar.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt godkänd presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Vid tjuvstart ska alternativspåret köras en extra gång under heatet/finalen. Vid två tjuvstarter av samma förare i samma heat, sker uteslutning ur omgången.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Hederspris utdelas till ettan, tvåan och trean i A-finalerna för samtliga klasser på innerplan framför publik direkt efter målgång.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se. Den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser Senior Fwd, Senior Rwd, Junior, Dam, Veteran Damklassen och veteranklassen ingår i seniorklassen vid färre än 6 startande i respektive klass, vid anmälans slut.
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Varbergs MK. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Depå:
Stora fordon meddelas i anmälan under "Övrig info" (+6 meter) eller via mail till varbergsmkbil@gmail.com innan ankomst
Hemmaförare:
Varje hemmaförare ska anmäla 2st funktionärer över 18år till Stefan och Josefine. Hemmaförare ska vara behjälpliga med div arbetsuppgifter före och efter tävlingens slut.
Informations Telefon:
Stefan Danielsson 070-559 56 03, Josefine Möller 073-619 21 41
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Fwd FWD Herr,Dam,Veteran 40
Senior Rwd RWD Herr,Dam,Veteran 28
Dam Dam 19
Veteran Veteran 15
Junior Junior 15