Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
SemesterRacet 2024
Tävlingsdatum:
2024-07-09 -> 2024-07-13
Arrangör:
Vimmerby MS
Distrikt:
Smålands BF
Första anmälningsdag:
2024-05-13
Sista anmälningsdag:
2024-06-20
Tävlings plats:
Gnagaredalen, Vimmerby 9–13 juli 2024. 073-074 44 06
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42
Tävlingsledare Maria Eckhoff 073-383 75 28
Tävlingsledare Mats Myrberg 073-057 01 46
Domare Tina Lennartsson 070-767 85 10
Teknisk Chef Danny Eckhoff 072-358 66 89
Teknisk Chef Christoffer Gudmundson 070-855 05 17
Teknisk Chef Michael Sörensen 070-914 80 41
RaceController Emil Riihelä
RaceController Ulf Karlsson
RaceController Joakim Larsson
Säkerhetschef Anders Malmström
Miljöchef Dennis Strid
Tidsplan:
Tävlingsdepå: Öppen samtliga dagar 06.30 till 22.00, övrig tid gäller parkering utanför tävlingsområdet. Dag 1-4, Anmälan: 7:00-8:45 Vid logen bredvid stora klubbstugan Besiktning: 7:00-9:00 På startplattan Förarmöte 9:30 På startplattan Första Start: 10:00 Dag 5, Anmälan: 7:30-8:30 Vid logen bredvid stora klubbstugan Besiktning: 7:30-8:30 På startplattan Förarmöte 9:00 På startplattan Första Start: 9:30
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se och på Officiella resultat- och anslagstavlan är vid speakertornet. Slutresultat publiceras på vår hemsida efter tävlingen www.vimmerbyms.com.
Tävlingens genomförande:
Dag 1: Seniorer: 120 förare kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara till dag 5. De 54 med högst poäng efter 2 omgångar. Går vidare till 3:e omgång enl gällande särskiljning. Max 3 reserver ska vid 3:e omgångens start befinna sig startklar vid "grinden " för att ersätta ett eventuellt återbud. Totalt går de 36 bästa varje dag vidare till dag 5. Juniorer: Alla juniorer kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara till dag 4. Övriga förare kör omgång 3. Totalt går de 24 bästa varje dag vidare till dag 4. Vid färre än 50 anmälda juniorer 20/6 kör juniorer enbart tisdag. Dag 2: Seniorer: 120 förare kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara till dag 5. De 54 med högst poäng efter 2 omgångar. Går vidare till 3:e omgång enl gällande särskiljning. Max 3 reserver ska vid 3:e omgångens start befinna sig startklar vid "grinden " för att ersätta ett eventuellt återbud. Totalt går de 36 bästa varje dag vidare till dag 5. Juniorer: Alla juniorer kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara till dag 4. Övriga förare kör omg. 3. Totalt går de 24 bästa varje dag vidare till dag 4. Vid färre än 50 anmälda juniorer totalt 20/6 kör juniorer enbart tisdag. Damer: Alla damer kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara till dag 5. Övriga förare kör omgång 3. Totalt går de 24 bästa varje dag vidare till dag 5. Dag 3: Seniorer: 120 förare kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara till dag 5. De 54 med högst poäng efter 2 omgångar. Går vidare till 3:e omgång enl gällande särskiljning. Max 3 reserver ska vid 3:e omgångens start befinna sig startklar vid "grinden " för att ersätta ett eventuellt återbud. Totalt går de 36 bästa varje dag vidare till dag 5. Damer: Alla damer kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara till dag 5. Övriga förare kör omg. 3. Totalt går de 24 bästa varje dag vidare till dag 5. Dag 4: Veteraner (både herr och dam): Alla kör 2 kvalomgångar. De 60 med högst poäng efter 2 omgångar. Går vidare till 3:e omgång enl gällande särskiljning. Max 3 reserver ska vid 3:e omgångens start befinna sig startklar vid "grinden " för att ersätta ett eventuellt återbud. Därefter D, C, B & A-final. Finalerna körs med Runner Up. Segraren ska direkt till av arrangören utsedd plats, där har man 5 minuter på sig att förbereda till nästa start. Tid gäller från det att bilen är på Runner Up platsen. Tidtagning sker av arrangören. Till D-final kommer 4 förare. De 12 bästa efter finallottning kör två sista-chansen-heat. Till D-finalen går den föraren med högst inkörda poäng för det heatet. Vid lika poäng pga. tjuvstart går föraren utan bestraffning före. Det ska även stå 3 reserver framme vid grinden som går in vid återbud till sista chansen-heat. Går dessa åt fylls förare på. Sista-chansen-heaten SKALL köras med 6 förare. Juniorer: 48 juniorer kör två kvalomgångar. De 24 med högst poäng efter 2 omgångar. Går vidare till 3:e omgång enl gällande särskiljning. Max 3 reserver ska vid 3:e omgångens start befinna sig startklar vid "grinden " för att ersätta ett eventuellt återbud. Därefter C, B & A-final, Finalerna körs med Runner Up. Segraren ska direkt till av arrangören utsedd plats, där har man 5 minuter på sig att förbereda till nästa start. Tid gäller från det att bilen är på Runner Up platsen. Tidtagning sker av arrangören. Dag 5: Seniorer: 108 seniorer kör två kvalomgångar. De 60 med högst poäng efter 2 omgångar. Går vidare till 3:e omgång enl gällande särskiljning. Max 3 reserver ska vid 3:e omgångens start befinna sig startklar vid "grinden " för att ersätta ett eventuellt återbud. Därefter D, C, B & A-final. Finalerna körs med Runner Up . Segraren ska direkt till av arrangören utsedd plats, där har man 5 minuter på sig att förbereda till nästa start. Tid gäller från det att bilen är på Runner Up platsen. Tidtagning sker av arrangören. Till D-final kommer 4 förare. De 12 bästa efter finallottning kör två sista-chansen -heat. Till D-finalen går den föraren med högst inkörda poäng för det heatet .Vid lika poäng pga. tjuvstart går föraren utan bestraffning före . Det ska även stå 3 reserver framme vid grinden som går in vid återbud till sista-chansen-heat.Går dessa åt fylls förare på. Sista-chansen-heaten SKALL köras med 6 förare. Damer: 48 damer kör två kvalomgångar. De 24 med högst poäng efter 2 omgångar. Går vidare till 3:e omgång enl gällande särskiljning. Max 3 reserver ska vid 3:e omgångens start befinna sig startklar vid "grinden " för att ersätta ett eventuellt återbud. Därefter C, B & A-final. Finalerna körs med Runner Up . Segraren ska direkt till av arrangören utsedd plats, där har man 5 minuter på sig att förbereda till nästa start. Tid gäller från det att bilen är på Runner Up platsen. Tidtagning sker av arrangören. Alternativspår tillämpas ej! Samtliga dagar: Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1. Särskiljning: Förare som fullföljt heat och förare utan tjuvstarts bestraffning har företräde vid eventuell särskiljning. (Detta gäller under hela tävlingen ) Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Vid helt lika poäng och särskiljning inför finaler sker särskiljning ifrån kvaldagen omgång 2,1 därefter lottning utav resultatprogrammet. Kvalheat körs tre (3) varv, sista-chansen-heat körs tre (3) varv, Finalerna körs fem (5) varv. Om målflagg visas för tidigt sker omstart!
Gallring:
Vimmerby MS och dess tävlingsledning förbehåller sig rätten till fri gallring. A- Finalister från 2023 garanteras start om anmälan är giltig samt klubben tillhanda i rätt tid.
Planerat antal startande:
800
Startordning:
Senior, Junior, Dam Junior, Veteran Senior,Dam
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer förare startspår enligt placering i finallista.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås digitalt på raceoffice.se och på Officiella resultat- och anslagstavlan är vid speakertornet Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma av tävlingsledningen under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G.6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Förare ansvarar för att det finns uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen under hela tävlingen.
Tjuvstart:
Heat: Första tjuvstarten - 2 poängs avdrag av heatets inkörda Final: Första tjuvstarten - Observation Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare, uteslutning ur detta heat/final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet.
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr. Tävlingsledningen avgör om det är möjligt med efteranmälan.
Avlysning:
Därest tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av Force Majeure äger arrangören rätt att besluta om avlysning av hela tävlingen. Vid för få anmälda kan klasser flyttas.
Reklam:
Arrangören utnyttjar reklamplatsen. Läs även G 8.0 – G 8.2.9. Möjlighet finns att friköpa sig från arrangörsreklam, kontakta tävlingsledningen i förväg om detta. G 8.2.7
Priser:
Priser till samtliga finalister, samt inteckningar i de uppsatta vandringspriserna. Prisutdelning sker vid klubbstugan efter sista finalen fredag och lördag. Och efter anbudstidens slut . Seniorer kör om Elofssons Motor AB:s vandringspris. Juniorer kör om Tävlingsservices vandringspris. Pris för veckans mest välbyggda bil enligt Folkracereglementet kommer att utses av våra tekniker.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras fastställd anmälningsavgift!
Anmälan:
Anmälan endast till en klass Seniorklasserna: Anmäl dig till önskad kvaldag, det är max 120/dag och när det antalet är uppnått så kan man ställa sig i kö för den dagen eller välja annan dag. Arrangören äger fortfarande rätten att flytta förare mellan dagarna för att få jämnare antal förare per dag. spelar kvaldag ingen roll så anmäl dig till "Senior valfri dag" Juniorer och Damer: Anmäl er till önskad kvaldag, arrangören äger fortfarande rätten att flytta förare mellan dagarna för att få jämnare antal förare per dag. Veteraner: Anmäler sig till Veteran, kör endast fredag Om man klickar på knappen ”Anmälda förare” så ser man vilka förare som är anmälda till respektive dag Efteranmälan om plats finnes + 250 kr. Tävlingsledningen fattar detta beslut.
Vidare till finaldag:
Alla förare/bilar som är direkt kvalificerade till finaldagen efter omgång 2, kommer bli plomberade vid infarten till depån. Efter omgång 3 plomberas alla delade bilar vid infarten till depån. Förare/bilar som kvalificerar sig efter omgång 3 kör ner till startplattan efter avslutad tävling kör samma väg som till besiktningen & sedan ut genom grinden. Redan plomberade bilar behöver inte plomberas.
Rödflaggat heat:
Vid rödflagga kör ut från banan .Invänta besked utav teknikern vid utfarten . Framkörningen inför omstarten sker via startgrinden . Är ett heat redan uppställt på startplattan kan detta släppas först.
Startmetod:
Ready to race- skylt och startljus, när röda lampan slocknar är det start.
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass
Anmälningsavgift:
Betalas när startkuvertet hämtas vid Race Office. Vid betalning erhåller du ett kvitto som skall uppvisas vid anmälan tävlingsdagen då siffrorna hämtas och licens visas enligt FR 4.0. Föraren ansvarar för att kvitto visas upp. Vid uthämtning av startkuvert skall giltig legitimation kunna uppvisas enligt FR 4.0-FR 4.1.
Deltagare:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Även nordiska deltagare.
Anbud:
Lista på bilar som går på anbud respektive kvaldag anslås av arrangören. Bilar som ska köras flera kvaldagar men går sönder kan gå på bud samma dag. Det ska meddelas till tävlingsledningen innan omgång 3 startar. Annars går bilen på bud den dagen den skulle ha körts. Vimmerby MS bestämmer vart bilen skall stå.
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Vimmerby MS. INGET ÅTERKÖP UTAV OANVÄNDA ANBUDSLAPPAR. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Depå:
Bussar över 8 meter ska stå på anvisad plats. Detta ska anmälas till vårt kansli senast 2/7 genom mail till kansli@vimmerbyms.se Ni ska meddela om tid för ankomst till Gnagaredalen. Mailet måste bekräftas för att vara giltigt. Tävlingsbilar får köras in från 6:30 den dagen dom tävlar. Depån ska tömmas varje dag. Gäller ej om bilen tävlar dagarna efter varandra.
Hemmaförare:
Hemmaförare anmäler sig 06.45 (den dagen du tävlar) och får där tilldelad tid att hjälpa till i besiktningen eller annan uppgift. Skall även anmäla 1 funktionär senast 1juli . Mer information kommer till er. Funktionärens uppdrag bestäms av Beatrice Ågren Karlsson
Alkotest:
Slumpmässiga alkotest kommer att ske under hela tävlingsdagarna!
Övrigt:
Läs även vårt informationsblad (kommer i slutet av juni) om regler om vårt område runt tävlingen. Deltagare är själva skyldiga att läsa igenom och följa våra övriga campingregler gällande vårt område.
VÄLKOMNA! Vimmerby Motorsällskap:
Externa länkar:
Information Anmälan
Informations Telefon:
Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Tisdag Herr,Dam,Veteran 46 / 120
Senior Onsdag Herr,Dam,Veteran 36 / 120
Senior Torsdag Herr,Dam,Veteran 31 / 120
Senior valfri dag Herr,Dam,Veteran 0
Junior Tisdag Junior 20
Junior Onsdag Junior 16
Dam Onsdag Dam 13
Dam Torsdag Dam 17
Veteran Veteran 18