Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
2-dagars i Motala med delade klasser
Tävlingsdatum:
2024-06-01 -> 2024-06-02
Arrangör:
SMK Motala Bil
Distrikt:
Östergötland BF
Första anmälningsdag:
2024-04-01
Sista anmälningsdag:
2024-05-26
Tävlings plats:
Dunteberget Motorsports Område
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Fia Häggberg 0703-218931
Tävlingsledare Madelaine Lundin 0735-596908
Tävlingsledare Susann Ramqvist 0705-374655
Domare Klas-Åke Fredén 0766-772162
Teknisk Chef Jan Törnqvist 0702-238198
Bitr Teknisk Chef Kattis Gillstam
RaceController Mats Myrberg
RaceController Ulf Karlsson
Säkerhetschef Jimmy Ljungeskog
Miljöchef Peter Svensson
Tidsplan:
Fredag 16.30 Depån öppnar 17.00 - 20.00 Administrativ incheckning i klubbstugan 17.00 - 20.00 Besiktning i lottningsfållan Lördag 06.30 - 07.45 Administrativ incheckning i klubbstugan 06.30 - 08.00 Besiktning i lottningsfållan 07.45 - 08.15 Alkoholtester för utvalda förare i speakertornet 08.30 Förarsammanträde vid speakertornet 09:00 Första start Söndag 07.45 - 08.15 Alkoholtester för utvalda förare i speakertornet 08.30 Förarsammanträde 09.00 Första start
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se. Efter tävlingen på SMK Motala Bils hemsida och Facebooksida.
Tävlingens genomförande:
Seniorklassen delas upp i fram- respektive bakhjulsdrivet. Samtliga förare erbjuds köra sex (6) omgångar varav resultat räknas från samtliga. Lördag körs fyra (4) omgångar Söndag körs två (2) omgångar Antal omgångar/dag kan dock ändras. Senior, Dam/Veteran kör A, B-final vid minst 24 startande och C-final vid minst 36 startande Junior kör A, B-final vid minst 18 startande och C-final vid minst 24 startande. Antal finaler fastställs vid anmälans utgång och ev gallring skett. Om det är färre än 18 anmälda i dam/veteranklassen när anmälningstiden gått ut kommer klassen att slås ihop med seniorklassen. Runner Up tillämpas Alternativspår tillämpas och skall köras minst 1 gång per heat/final. Ej kört alternativspår innebär uteslutning ur heat. Förare på ordinarie bana har företräde mot förare på alternativspåret. Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv. Särskiljning: omgång 6,5,4,3,2,1, därefter lottning. Lottning kan utföras av sekretariatet/tävlingsledningen med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs om tre (3) varv, finaler körs om fem (5) varv. Rödflaggat heat körs om direkt. Endast heat som eventuellt står på startplattan körs före. Rödflagg för tjuvstart finns endast vid huvudposteringen. 2-minuters regeln kommer att tillämpas och börjar att gälla när övriga förare i heatet rullat fram. Vid delad bil och vid runner-up där man kör finalerna direkt efter varandra ska service utföras på anvisad plats. Förare ska köra av banan och sedan åka raka vägen till denna plats utan att besöka sin ordinarie depåplats. Man har sedan 5 min på sig att serva bilen från det att man anlänt på platsen. När tiden är ute måste man åka fram till start eller till lottningsfållan. Kör man inte finalerna direkt efter varandra har man rätt att serva bilen vid sin depåplats och fram tills finalen ska åka fram till lottningsfållan. Har man inte kört fram till lottningsfållan när övriga finalen ställt upp på startplattan kommer 2-minuters regeln att startas.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Minst antal startande 100 st. Juniorklassen kommer att tilldelas max 25% av det planerade startfältet.
Planerat antal startande:
150
Startordning:
Planerad startordning. Senior Fwd, Senior Rwd, Junior, Dam/Veteran. Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Ready to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, startspår lottas i dataprogrammet. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, kommer även att sättas upp på anslagstavlan Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Miljöstation i depån ska användas. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. Bilen ska vara placerad på presenning under hela tävlingen. 6kg brandsläckare synligt placerad.
Tjuvstart:
Kval och final: Första tjuvstarten 2x alternativspår. Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare, uteslutning ur heat/final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen. Arrangören har även rätt att avlysa tävlingen vid färre än 100 startande
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 26/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med en administrativ avgift enligt folkracereglementet.
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och max två (2) förare per tävlingsfordon.
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser, Senior Fwd, Senior Rwd, Junior, Dam/Veteran
Anbud:
Om ni bryter tävlingen på lördagen och vill att er bil går på anbud den dagen så måste ni meddela det till sekretariatet inom 15 minuter från det att det sista heatet för dagen har anslagits. När de 15 minuterna har gått, kommer en lista att anslås på anslagstavlan på vilka bilar som går på bud och efter det gäller vanlig anbudstid.
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av SMK Motala Bil. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Depå:
Fordon längre än 8 meter parkeras på anvisad plats och ska föranmälas till depåansvarig Victor Gustafsson på telefon 0705-956856. De som har en stor buss måste ha minst 3 tävlingsbilar uppställda vid bussen. I övrigt är det 1 servicebil/tävlingsfordon som gäller i depån. Övrig camping sker i mån av plats på funktionärscampingen. Tyvärr kan vi EJ tillhandahålla el på området.
Hemmaförare:
Alla hemmaförare från SMK Motala Bil SKA anmäla minst 1 funktionär över 18 år via sms till Fia Häggberg på 070-321 89 31. Hemmaförare ska även hjälpa till före och efter tävlingen.
Heta arbeten:
Alla typer av heta arbeten görs på svetsplatsen.
Informations Telefon:
Fia Häggberg 070-321 89 31
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior FWD FWD Herr,Dam,Veteran 12
Senior RWD RWD Herr,Dam,Veteran 10
Junior Junior 8
Dam/Veteran Dam,Veteran 11