Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Eliantorps RaceWeekend
Tävlingsdatum:
2024-04-20 -> 2024-04-21
Arrangör:
Finspångs MS
Distrikt:
Östergötland BF
Första anmälningsdag:
2024-02-21
Sista anmälningsdag:
2024-04-14
Tävlings plats:
Eliantorp 105, Finspång
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Anders Bengtsson 076-142 02 14
Bitr Tävlingsledare Conny Stigh 070-333 60 89
Bitr Tävlingsledare Felicia Emauelsson 070-828 06 63
Domare Madelene Lundin 073-559 69 08
RaceController Jan Törnqvist 070-223 81 98
Bitr. RaceController Anders Bengtsson 076-142 02 14
Miljö /SäkerhetChef Morgan Johnson 070-333 30 21
Teknisk Chef Henrik Andersson 070-626 70 10
Administrativ Chef Lena Stigh 070-661 55 34
Tidsplan:
Fredag Anmälan 18.00-20.00 Besiktning 18.00-20.00 Lördag Anmälan 06.00-08.15 Besiktning 06.00-08.15 Förarsammanträde 08.30 På startplattan Första start 09.00 Lunchpaus efter omgång 2 Söndag Start omgång 4 09:00 Lunchpaus efter omgång 5 Prisutdelning efter anbudstidens utgång vid klubbstugan (prispallen)
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se kommer även att sättas upp på anslagstavlan.
Tävlingens genomförande:
Alla erbjuds köra fem (5) omgångar, Lördag körs 3 omgångar Söndag körs resterande kval samt finaler. Senior och Dam/Veteran kör A, B-final vid minst 18 startande och C-final vid minst 24 startande Junior kör A, B-final vid minst 14 startande och C-final vid minst 20 startande Antal finaler fastställs vid anmälansutgång och ev gallring skett. Runner Up tillämpas Alternativ spår tillämpas och skall köras minst 1 gång per heat/final Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Däckrensning förbjudet
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Meddelas i PM. Planerad startordning. Senior, Junior, Dam, Veteran, träningsjunior (3 heat max 9 startande). Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Ready to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, kommer även att sättas upp på anslagstavlan Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6 kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Kval, Första tjuvstart 2x alternativspår. Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur detta heat. Final, Första tjuvstarten 2x alternativspår Andra tjuvstarten i samma final av samma förare, uteslutning ur denna final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 14/4 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser, Senior, Junior, Dam, Veteran Vid få anmälda så kan vissa klasser komma att slås samman!
Anbud:
Om man bryter före omgång 3 på lördagen så går din bil på anbud på lördagen. Bryter du under omgång 3–5 går din bil på anbud på söndagen. Meddela tävlingsledningen om du bryter för helgen före omgång 3, så att vi vet att din bil ska gå på anbud. Ej meddelat före omgång 3 startat = anbud på söndagen
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Finspångs MS. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Depå:
Stora fordon meddelas i anmälan under "Övrig info" (+8 meter). Skriv även vilken dag ni kommer
Hemmaförare:
Varje hemmaförare ska anmäla 2st funktionärer över 18 år till Felicia Emanuelsson 070-828 06 63. Hemmaförare ska även vara behjälpliga vid besiktning och div arbetsuppgifter före och efter tävlingens slut. Kom i tid på morgonen!
Informations Telefon:
076-142 02 14
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 57
Junior Junior 17
Dam Dam 25
Veteran Veteran 22
TräningsJuniorer Junior 3