Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
VåffelRacet
Tävlingsdatum:
2024-03-23
Arrangör:
Eskilstuna MK
Distrikt:
Söder-/Västmanlands BF
Första anmälningsdag:
2024-02-01
Sista anmälningsdag:
2024-03-17
Tävlings plats:
Ekebygropen
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Anders Malmström 070-826 97 22
Domare Lina Zetterström 073-903 46 86
Teknisk Chef Elin Eriksson 070-423 37 04
RaceController Fredrik Bergsten
Säkerhetschef Kjell Eriksson
Miljöchef Kåge Olsson
Administrativ Chef Helena Malmström
Tidsplan:
Fredag - Anmälan 18.00-20.00 Besiktning 18.00-20.00 Lördag - Anmälan 06.00-08.20 Besiktning 06.00-08.20 Förarsammanträde 08.30 På startplattan Första start 09.00 Lunchpaus efter omgång 2 Finaler Så snart som möjligt efter 3:e omg slut Prisutdelning efter anbudstidens utgång vid speakertornet
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Alla kör tre (3) omgångar, Senior och Dam/Veteran kör A, B-final vid minst 18 startande och C-final vid minst 24 startande Junior kör A, B-final vid minst 15 startande och C-final vid minst 24 startande Antal finaler fastställs efter administrativa incheckningen Runner Up tillämpas Alternativ spår tillämpas och skall köras minst 1 gång per heat/final Alternativspår har företräde. Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1 Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Däckrensning förbjudet
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Senior, Junior och Dam/Veteran
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, kommer även att sättas upp på anslagstavlan Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Kval, Första tjuvstarten-2p av heatets inkörda, Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur detta heat. Final, Första tjuvstarten 2x alternativspår Andra tjuvstarten i samma final av samma förare, uteslutning ur denna final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 150:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 17/3 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. planerade klasser, Senior, Junior, Dam/Veteran Vid få anmälda så kan vissa klasser komma att slås samman!
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Eskilstuna MK. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Informations Telefon:
070-868 22 04 / 070-826 97 22
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 53
Junior Junior 20
Dam/Veteran Dam,Veteran 23
Tränings Juniorer Junior 6 / 10