Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Marsracet
Tävlingsdatum:
2024-03-16
Arrangör:
Västerås MS
Distrikt:
Söder-/Västmanlands BF
Första anmälningsdag:
2024-02-01
Sista anmälningsdag:
2024-03-08
Tävlings plats:
Västerås MS Malma 11, Västerås
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Christian Eklund 070-408 41 70
Domare Erik Wahlqvist 070-512 70 61
Teknisk Chef Tobias Hiltunen 073-970 12 12
RaceController Jocke Larsson
RaceController Jörgen Adolfsson
Säkerhetschef Tommy Malmberg
Miljöchef Bert Svanberg
Tidsplan:
Fredag - Anmälan 18.00-20.00 vid infarten till depån, kom ihåg att lämna in er mekanikeranmälan Besiktning 18.00-20.00 på startrakan Lördag - Anmälan 06.00-08.15 vid infarten till depån, kom ihåg att lämna in er mekanikeranmälan Besiktning 06.00-08.15 på startrakan Förarsammanträde 08.30 vid speakertornet Första start 09.00 Lunchpaus efter omgång 2 Finaler Så snart som möjligt efter 3:e omg slut Prisutdelning efter anbudstidens utgång vid speakertornet
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se, kommer även anslås på anslagstavlan
Tävlingens genomförande:
Alla kör tre (3) omgångar, Senior kör A, B-final vid minst 18 startande och C-final vid minst 24 startande Junior och Dam/Veteran kör A, B-final vid minst 15 startande och C-final vid minst 24 startande Antal finaler fastställs efter administrativa incheckningen Runner Up tillämpas Alternativ spår tillämpas och skall köras minst 1 gång per heat/final Alternativspår har företräde. Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Däckrensning förbjudet
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Senior, Junior och Dam/Veteran
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, kommer även att sättas upp på anslagstavlan Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Första tjuvstarten = 2x alternativ spår, Andra tjuvstarten i samma heat och av samma förare = uteslutning ur detta heat, gäller även finaler
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb!!
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:-, - Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Reklam plats kan komma att nyttjas av Västerås MS
Priser:
Priser till alla finalister
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste göras till Jocke 073-051 07 89 Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max tre (3) förare per tävlingsfordon
Deltagare:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior, Dam/Veteran Vid få anmälda så kan vissa klasser komma att slås samman!
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Västerås MS. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Informations Telefon:
Jocke Larsson. 073-051 07 89
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 67
Junior Junior 41
Dam/Veteran Dam,Veteran 38