Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Ö-racet
Tävlingsdatum:
2024-03-16
Arrangör:
Tjörns MF
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-01-30
Sista anmälningsdag:
2024-03-12
Tävlings plats:
Fagerfjällsbanan Budalsvägen 281 471 98 Fagerfjäll
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Petra Larsson 0738000105
RaceController Lars Davidsson
Domare Sten Lindberg 0707-136656
Teknisk Chef Håkan Olausson 0703889972
Säkerhetschef Leif Gunvaldsson
Miljöchef Per Gunvaldsson
Tidsplan:
Anmälan i depån 07.00-09.00. Besiktning 07.00-09.00 på startplattan Förarsammanträde 09.30 på startplattan. Första start 10.00 Prisutdelning sker direkt efter avslutad A-final Seniorer, framför resultattavlan i depån.
Resultatlistan anslås:
Anslås löpande på anslagstavlan på speakertornet, samt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Samtliga kör minst 3 kvalomgångar Beroende på antal startande i varje klass Antal finaler beror på antal startande. Information om kval och finaler kommer att meddelas på förarsammanträdet. Kvalen 3 varv, finaler 5 varv. Runner-up tillämpas. Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1. Särskiljning vid lika poäng: bäst poäng i kval 3, kval 2 och kval 1 därefter lottning. Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat och finaler. Tävlingen körs med ljusstart.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Anges på förarsammanträdet
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd
Heatindelning:
Första omgången är förlottad och sen lottas det fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se Startspår lottas vid startfållan
Miljö:
Se G 6:1. Nya regler angående pressening! Se gemensamma regler (Bulletin)
Tjuvstart:
Två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning
Däckbegränsning:
Enligt gällande reglementet
Avgifter:
Senior, Dam och Veteraner 400kr Juniorer 250kr Efteranmälan + 100 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt i samråd med domaren avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister. Förare skall vara iklädd knäppt föraroverall vid prisutdelningen.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 12/3 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag.
Delad bil:
Skall tydligt stå med vem ni delar och vilka klasser ni kör. Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Betalmetod vid anbudsförfarande:
Genomförande och avgift enligt 2024 års reglemente. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Informations Telefon:
Anna / 0730568406
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 21
Dam Dam 12
Junior Junior 5
Veteran Veteran 0