Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Västkustcupen delt.1 - Vårtävling Sotenäs MK
Tävlingsdatum:
2024-04-13
Arrangör:
Sotenäs MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-02-23
Sista anmälningsdag:
2024-04-07
Tävlings plats:
Hogenäsbanan
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Christer Johansson 070-333 23 32
RaceController Jörgen Svensson 070-681 16 24
RaceController Erika Svensson 070-300 43 19
Domare Siv Carlsson 076-112 42 13
Teknisk Chef Lars-Göran Thor 076-677 50 50
Säkerhetschef Lars Andersson 073-043 99 87
Miljöchef Roger Hjälte 070-456 71 88
Administrativ Chef Matilda Wernersson 072-232 63 80
Tidsplan:
Anmälan/Administrativ incheckning: kl. 7:00-9:00 i sekretariatet Besiktning kl. 7:00-9:00 på startplattan Förarsammanträde 9:30 vid sekretariatet Första start 10:00 Finaler ca 14:00 Prisutdelning ca 15:30
Resultatlistan anslås:
På anslagstavla i depå och på Raceoffice. Resultat anslås fortlöpande på anslagstavla i depån och på www.raceoffice.se Slutresultat publiceras på www.raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Samtliga förare kör tre (3) omgångar. Finaler: A-final i alla klasser B-final vid över 15 anmälda i klassen. C-final vid över 30 anmälda i klassen. D-final vid över 40 anmälda i klassen. Runner-up tillämpas i finalerna. Alla heat & finaler körs med alternativspår, förare skall köra alternativspåret minst en gång per heat/final annars blir man utesluten ur heatet/finalen. Förlottade heat och startspår i alla kvalomgångar. POÄNGBERÄKNING 1a - 7 p, 2a - 5 p, 3a-4p, etc. SÄRSKILJNING VID LIKA POÄNG: Placering i tredje heat, därefter i andra heat. Därefter sker lottning i programmet raceoffice. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om direkt eller direkt efter det heat som redan står uppställt på startplattan.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Junior, Dam, Senior
Startuppställning:
Ljusstart med max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv. Vid lika poäng - sker lottning i programmet raceoffice.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Arrangören har rätt att flytta tävlande i heatindelningen för att optimera tävlingen.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. 6kg brandsläckare skall vara synligt placerad.
Tjuvstart:
Vid första tjuvstarten 2x alternativspår, Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare, uteslutning ur detta heat/final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Junior: 250 kr Senior och dam: 400 kr Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon
Priser:
Priser till samtliga finalister. Prisutdelning sker efter anbudstidens slut vid sekretariatet. Förare som tar emot pris skall vara iklädd föraroverall.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 7/4 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade bilar:
Max en (1) förare från varje klass och Max tre (3) förare per tävlingsfordon
Anbud:
Anbudslappar kommer att säljas vid kiosken i nedre depån från omgång 3. Inlämning av anbudslappar görs i sekretariatet efter att sista finalen gått i mål. Genomförande och avgift enligt 2024 års reglemente. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Depå - Kärrparkering:
SLÄPKÄRROR SKA PARKERAS PÅ CROSS-STARTEN! Stora fordon meddelas i anmälan under "Övrig info". Stora fordon/Bussar hänvisas parkera direkt till vänster i övre depån.
Informations Telefon:
Caroline Holmstig: 073-065 51 17
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 33
Junior Junior 16
Dam Dam 14