Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Vi drar till Hällefors
Tävlingsdatum:
2024-03-02
Arrangör:
MK Kopparberg
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-01-19
Sista anmälningsdag:
2024-02-25
Tävlings plats:
Sångens Motorstadion. Hällefors
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Robert Ledin 070-308 86 58
Bitr Tävlingsledare Nellie Höök 070-580 49 81
Domare Mikael Carlsson
Teknisk Chef Jimmy Larsson 076-170 77 27
RaceController Mats Myrberg
Säkerhetschef Nina Höök
Miljöchef Nils Höök
Tidsplan:
-Anmälan 06.30-08.30. I serveringen. -Besiktning 06.40-08.40. Mitt i depån vid ljustornet. -Förarmöte 09.00 på startplatta. -Första start 9.30 -Finaler ca 14.30 -Prisutdelning efter protesttidens utgång
Resultatlistan anslås:
Fortlöpande på officiella anslagstavlan och raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
-Alla kör tre (3) omgångar på spolad isbana -A-final i alla klasser. B-final vid över 18 startande i klassen. C-final vid över 30 startande i klassen. -Antal finaler fastställs vid anmälansutgång och ev gallring skett. -Vi tillämpar runner-upp i finalerna. -Vi tillämpar alternativspår i kvalen och finalerna. alternativspår skall köras minst 1 gång per heat/final -Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv -Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex omgång 3,2,1) Vid helt lika poäng sker lottning med hjälp av resultatprogrammet RaceOffice. -Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Juniorträning och Crosskart Mini erbjuds alla körning under finalpasset, tre (3) varv.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Reservlista kan förekomma
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Crosskart: Mini, Klass1. Folkrace: Juniorträning, Dam/Veteran, Junior, Senior.
Startuppställning:
-Max 6 bilar i bredd, förlottade startspår. -I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv. Vid lika poäng sker lottning med hjälp av resultatprogrammet RaceOffice. -Startljus används. Startmetod visas på förarsammanträdet.
Heatindelning:
-Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se. -Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. -Arrangören har rätt att flytta tävlande i lottfållan för att optimera tävlingen. Även ändring av startspår kan förekomma.
Miljö:
Enligt G6.0 Hållbarhet och 2024 års FR-reglemente.
Tjuvstart:
Vid första tjuvstarten 2x alternativspår, Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare, uteslutning ur detta heat/final.
Däckbegränsning:
Folkrace: Personliga däck enl gällande reglemente. Däck max 20 dubb/dm. Dubb enl. gällande reglemente, monterade utifrån. Crosskart: 10 tum med fri bredd, max 16 dubb/dm och utstick 7 mm. Valfritt märke. Personbilshjul.
Avgifter:
-Crosskart Mini: 250 kr -Crosskart klass 1: 500 kr -FR juniorträning: gratis. -FR junior: 250 kr -FR senior, dam o veteran: 400 kr.
Avlysning:
Vid fall av force majeure eller under 30 anmälda förare äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon
Priser:
Hederspriser till alla finalister
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 25/2 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Vatten :
Vatten finns i pumphuset, dock inte drickbart.
Fr Juniorträning:
För er gäller giltigt utbildningsintyg och löst PR-licens för MK Kopparberg
Antal som får dela:
Max en förare från varje klass får dela på samma tävlingsfordon.
Uno Cup 2024:
Tävlingsarrangemang som körs på Hällefors MKs motorstadium ingår i UNO Cup 2024 . Mer info UNO Cups FB-sida.
Betalmetod vid anbudsförfarande Folkrace:
Anbud sker på anvisade plats i serveringsbyggnaden. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det. Övrigt enligt FR 10.3 Anbud o FR 10.4 Anbudsgivning
Informations Telefon:
070-308 86 58
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 5
Junior Junior 10
Dam/Veteran Dam,Veteran 5
Tränings Juniorer Junior 2
CK Mini Mini 2
CK Klass1 Klass 1 4