Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
SuperCupen i Rallycross och Crosskart Xtrem Delt.1
Tävlingsdatum:
2024-04-27
Arrangör:
Fjärås MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-03-05
Sista anmälningsdag:
2024-04-13
Tävlings plats:
Förlandabanan, Ryadalsvägen, Fjärås
Tävlingsform:
Rallycross
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Oskar Andersson 076-226 49 40
Bitr Tävlingsledare Emil Nordefjäll 073-531 77 76
Domar Ordförande Sune Sandberg 070-755 56 75
Domare Lars Davidsson
Teknisk Kontrollant Kennet Ingvarsson 070-685 97 57
Teknisk Chef Sonny Andersson
RaceController Niclas Härdevik Norström
Administrativ Chef Christina Bergendahl
Miljöchef Patrik Eriksson
Säkerhetschef Siv Carlsson
Förarkontakt Emelie Bergbom
Faktafunktionärer:
Start Joakim Svensson
Mål Sven Börjesson
Ljudmätning Hasse Herbertsson
Joker/Alternativ Isabell Svärdeborg
Tidsplan:
Fredag 26/4 16:00 Depån öppnar 18.00-21.00 Administrativ Inchekning 18.00-21.00 Tävlingsbesiktning 22:00 Depå stänger Depåtystnad 23:00-06:00 Lördag 27/4 06:00 Depån öppnar 06:30-07:45 Administrativ incheckning (Måste godkännas av tävlingsledningen) 06:30-07:45 Tävlingsbesiktning (Måste godkännas av tävlingsledningen) 08:00 Förarmöte 08:30 Träning 10:00 Första start Omgång 2 ca 30 min lunch Omgång 3 ca: 13:30 Finaler Prisutdelning 15 min efter sista finalen Tider kan justeras beroende på antal startande/banpreparering
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Enl Supercupens tävlingsregler 2024
Gallring:
Starttillstånd efter anmälningsdatum, först gäller. Arrangören äger rätten till fri gallring mellan klasserna. Juniorer inräknas ej in i begränsningen och gallras ej
Planerat antal startande:
100
Startordning:
CrossCar / Crosskart Extreme Junior CrossCar / Crosskart Extreme 2150 Junior RCH 2150 Supernationella Open 2 WD
Startuppställning:
Enl. Supercupens tävlingsregler 2024
Heatindelning:
Lottad första omgång, övriga efter resultat
Miljö:
Enl. G6
Tjuvstart:
Enl RC 7.5
Däckbegränsning:
Enl. Supercupens tävlingsregler 2024
Avgifter:
1500 sek för samtliga klasser, junior klasser fri startavgift.
Avlysning:
Avlysning av tävlingen kan ske vid färre än 60 anmälda vid anmälnings tidens utgång.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon
Priser:
Priser till de sex bästa i varje klass.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 13/4 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras full startavgift.
Deltagare, klasser:
Innehavare med giltig nationell licens eller internationell Rally-Crosslicens samt utlänska deltagare från EU/EES land med motsvarande licens och starttillstånd från respektive lands ASN(Bilsportförbund). Tävlingarna är även öppen för deltagare med svensk, nordisk/NEZ Licens gällande crosskart. Tävlande från övriga länder ska uppvisa giltig licens och starttillstånd från respektive lands ASN. Vid färre än fem (5) anmälda vid anmälnings tidens utgång i någon klass, kan denna utgå. Beslut tas från fall till fall av respektive arrangör
Tidtagning:
Tidtagning sker med MyLaps transponder.
Depå:
Bussar, lastbilar och husvagnar över 8 m. längd hänvisas till speciell plats. VIKTIGT ATT ANGE I ANMÄLAN. Vi önskan om att dela depåplatser krävs gemensam ankomst. Max en servicebil per startande i depån.
El:
El finns ej
Fri entré:
Förare och fyra (4) medföljande mekaniker.
Crosskart förare:
På eran tävlingsprofil måste ni lägga till RC-Senior eller RC-Junior för att kunna anmäla er då detta är en RC tävling
Externa länkar:
Instruktion: Skapa profil RaceOffice
Informations Telefon:
076-226 49 40 Oskar Andersson

Viktig info:

Respektera Depåtystnad 23:00 - 06:00
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Open 2 WD RC - Senior 0
Supernationell RC - Senior,RC - Supernationell 14
2150 RC - Senior 31
2150 junior RC - Junior 0
RCH RC - Senior 8
Xtreme/Crosscar RC - Senior 16
Xtreme/Crosscar Junior RC - Junior 1