Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Svenskt Mästerskap i Crosskart Delt. 1
Tävlingsdatum:
2024-05-25 -> 2024-05-26
Arrangör:
Karlstad MC-Bil
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-01-11
Sista anmälningsdag:
2024-05-12
Tävlings plats:
Kalvholmen
Tävlingsform:
CrossKart
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Roger Fälth 072-3792001
Domar Ordförande Börje Fröberg
Domare TBA
Teknisk Chef Jörgen Svensson
RaceController Erika Svensson
Bitr. RaceController Jocke Larsson
Säkerhetschef Paulina Svensson
Miljöchef Morgan Bergqvist
Förarkontakt Pernilla Hultman
Administrativ Chef Stefan Clifford
Media ansvarig Stefan Clifford 070-2131071
SBF:s Observatör Håkan Persson
SBF:s Teknisk kontrollant Leif Larsson
Faktafunktionärer:
Hastighet Peter Ahlin
Tidsplan:
Fredag, Depån öppnar 12:00 Administrativ incheckning 17:00-20:00 Besiktning öppen 17:00-20:00 Lördag, Administrativ incheckning 07:00-07:30 Besiktning öppen 07:00-07:30 OBS, enbart enl. ök med tävlingsledning! Förarsammanträde 07:45 Träning 2x2 varv, klassvis 08:30 Organisationsmöte 08:45 Första start 11:00 Organisationsmöte, mellanmöte. 15min efter sista målgång för dagen. Söndag, Träning 1x1 varv 09.00 Första start Q3 Direkt efter träning avslutad Prisutdelning efter protesttidens utgång, med föraroverall på. Avslutande organisationsmöte efter Prisutdelning
Resultatlistan anslås:
Resultatlista anslås digitalt på raceoffice.se och på anslagstavlan.
Tävlingens genomförande:
Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2024. Lördag: Träning 2x2 varv Kval 1 och 2 Söndag: Kval 3 och finaler Alternativ spår ska köras 1 gång (ej mini) Mini kör en avkortad banslinga 3 varv samt 4 omgångar ej final. Övriga klasser kör 4 varv i kval och 6 varv i final
Planerat antal startande:
200
Startordning:
Mini, Klass 1, Xtreme junior, Klass 2, Klass 3, 650cc, 50+ och Xtreme
Startuppställning:
På tre led Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2024.
Heatindelning:
Lottning sker Lördag morgon och anslås på raceoffice.se samt anslagstavlan.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2024.
Däckbegränsning:
Enhetasdäck Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2024.
Avgifter:
Mini, 400 Kr Xtreme junior, Klass1, Klass2, 900 Kr Klass3, 650cc, 50+, Xtreme, 1500 Kr Efteranmälningsavgift +1000 Kr Anmälan betalas på plats. Betalsystem anmälan och protester: Kontanter eller Swish
Avlysning:
Arrangör, i samråd med SBF:s crosskartutskott, kan besluta om att avlysa tävling vid force majeure, eller vid för få anmälda deltagare för att mästerskapsstatus ska uppnås. Efter samråd med SBF:s crosskartutskott kan tävling som arrangör tvingats avlysa ersättas med tävling på samma datum med annan arrangör. Om arrangör avlyser tävling skall, om möjligt, samtliga anmälda deltagare underrättas minst 1 dygn innan den administrativa incheckningen öppnar.
Reklam:
Enligt reglemente för Crosskart SM 2024. Förbundsreklam kommer att förekomma och är obligatoriskt. Förbundsreklamen går ej att friköpas från och ska sättas karros, 1 på vänstersida och 1 på högersida väl synligt. Dekaler fås i besiktningen
Priser:
Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2024.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Tillåtna fordon:
Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2024
Deltagare:
Tävlingen är öppen för förare med svensk eller nordisk licens gällande crosskart. Samtliga förare som anmält sig före anmälningstidens utgång bereds plats till start. Varje team får ha 3 st mekaniker med.
Parkeringsdepå:
Depå yta per team enligt regelverk. Storlek på fordon anges i rutan "Övrigt" i anmälan Vid större fordon (bussar över 15 meter) kontakta Ari på 070-2251133 via sms. En förare per plats med ett ekipage.
El:
El finns inte att tillgå.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Informations Telefon:
Ari Mensonen, 070-2251133

Viktig info:

ALL cykel och mopedåkning inom tävlingsområdet är förbjuden enligt tävlingsregler. Depåtystnad skall råda från 23:00
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Mini Mini 18
Xtreme Junior Xtreme Junior 12
Klass 1 Klass 1 33
Klass 2 Klass 2 10
Klass 3 Klass 3 6
650 cc 650 cc 13
50+ 50+ 11
Xtreme Xtreme 14