Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
UNO Cup 2024 Lindströms Cup 2024 Delt.1 - Isracet
Tävlingsdatum:
2024-01-06
Arrangör:
Hällefors MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2023-11-25
Sista anmälningsdag:
2023-12-31
Tävlings plats:
Sångens Motorstadion, Hällefors
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Totto Höök 070-380 65 66
Teknisk Chef Jimmy Larsson 076-170 77 27
RaceController Patrik Sundfeldt
Domare Pernilla Hultman 070-337 33 76
Säkerhetschef TBA
Miljöchef Nils Höök 070-625 682 9
Administrativ Chef Nellie Höök 070-580 49 81
Tidsplan:
Anmälan 07.00-09.00, Sker i serveringen. Besiktning 07.10-09.10, Sker på depåplats om inget annat anges i PM. Funktionärsmöte 08.30 vid off.anslagstavla. Förarmöte 09.30 på startplatta. Första start 10.00 Paus för lunch ca 12.00 Finaler ca 14.00 Tävlingen avslutad ca 16.30
Resultatlistan anslås:
På officiella anslagstavlan och raceoffice.se. Officiella anslagstavlans tidsmarkering på uppsatta resultat gäller vid ev. protest.
Tävlingens genomförande:
Följande grenar och förarklasser är inbjudna. Folkrace: Juniorträning Junior Dam/Veteran Senior Crosskart: Mini, uppvisningsklass Klass 1,(85CC) Alla förare kvalar 3 kvalomgångar på spolad isbana. Vid under 60 startande kan en fjärde omgång läggas till. Bansträckning meddelas i PM. A-final i alla klasser. B-final vid över 18 startande i klassen. C-final vid över 30 startande i klassen. Antal finaler fastställs anmälansutgång och ev gallring skett. Runner Up tillämpas Alternativ spår tillämpas och skall köras minst 1 gång per heat/final Poängberäkning 7,5,4,3,2 och 1poäng. Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Juniorträning och Crosskart Mini erbjuds alla körning under finalpasset.
Gallring:
Fri gallring.
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Meddelas i PM på tävlingsdagens morgon.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv Startljus används. Startmetod visas på förarsammanträdet.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Enligt G6.0 Hållbarhet och 2024 års FR-reglemente.
Tjuvstart:
Vid första tjuvstarten 2x alternativspår, Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare, uteslutning ur detta heat/final.
Däckbegränsning:
Folkrace: Personliga däck enl gällande reglemente. Däck max 20 dubb/dm. Dubb enl. gällande reglemente, monterade utifrån. Crosskart: 10 tum med fri bredd, max 16 dubb/dm och utstick 7 mm. Valfritt märke.personbilshjul,
Avgifter:
Crosskart Mini: 250 kr Crosskart klass 1: 500 kr FR juniorträning: gratis. FR junior: 250 kr FR senior, dam o veteran: 400 kr.
Avlysning:
Vid fall av force majeure eller under 30 anmälda förare äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa eller flytta tävlingen till ett nytt datum.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud behös inte med 2024års anbudsregler
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Vatten:
Vatten finns i pumphuset, dock inte drickbart.
UNO Cup 2024:
Tävlingen ingår i UNO Cup som ingår i alla Hällefors MKs arrangemang under 2024. Mer info kommer i mellandagarna på UNO Cups kommande FB-sida.
Lindströms Cup 2023:
Tävlingen ingår i Lindströms Cup 2024 som körs i tävlingar hos Hällefors MK, Likenäs MK och Ludvika MS. Mer ifo i mellandagarna då dess FB-sida.
Hemmaförare:
Varje deltagande hemmaförare ska ha ett godkänt spolpass. Ulf Pettersson instruerar och godkänner passet. Dessutom ska de ha två namngivna funktionärer på anmälan. Funktionär som redan är med i organisation ska godkännas av TL.
Övernattning:
Hällefors Vandrarhem har billigt boende strax innan man svänger av mot Sångens Motorstadion
Anbud:
Anbud sker på anvisade plats i serveringsbyggnaden. Genomförande och avgift enligt 2024 års reglemente. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
FR Juniorträning.:
För er gäller giltigt utbildningsintyg och en löst PR-licens för Hällefors MKs träning.
Informations Telefon:
Totto Höök 070-380 65 66
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Crosskart Mini Mini 2
Crosskart Klass 1 85CC Klass 1 11
FR Juniorträning Junior 4
FR Junior Junior 20
FR Dam/veteran Dam,Veteran 12
FR Senior Herr,Dam,Veteran 28