Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
SkinkRacet
Tävlingsdatum:
2023-11-04
Arrangör:
Borlänge MK
Distrikt:
Nedre Norra BF
Första anmälningsdag:
2023-10-11
Sista anmälningsdag:
2023-10-26
Tävlings plats:
Borlänge Motorstadion, Norr Amsberg, 10 km N Borlänge mot Leksand, skyltat "Motorstadion".
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Urban Jonsson 073-978 59 11
Bitr Tävlingsledare Åke Holmberg 073-501 64 90
Domare Sture Norlin 070-313 23 50
Teknisk Chef Anders Karnberger 070-520 54 40
RaceController Mattias Sundström 070-180 15 14
Säkerhetschef Lars Tholander 070-234 71 32
Miljöchef Björn Aspman 070-869 43 52
Tidsplan:
Administrativ incheckning: 07.00-08.30 Besiktning på startplattan: 07.00-08.45 Förarsammanträde på startplattan. 09.00 Första start. 09.30
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande på anslagstavla vid sekretariatet, samt live på www.raceoffice.se.
Tävlingens genomförande:
Deltagarna ges möjlighet att köra 3 st kvalheat á 3 varv samt finaler. Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna. Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1. Seniorer: A-B finaler vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande. Juniorer och Dam/Veteran: A-B finaler vid minst 15 startande, C-final vid minst 24 startande. Vid få anmälda damer/veteraner (<6 st) kör dessa i seniorklassen. Särskiljning: 1. Högsta heatpoäng oavsett omgång 2. Omgång 1,2,3 3. Minst antal observationsflagg 4. Därefter lottning
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Meddelas vid administrativa incheckningen.
Startuppställning:
6 bilar i bredd,
Heatindelning:
Av resultatprogrammet lottade heat och startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Miljö:
Enligt G2 och FR reglementet, brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Icke brännbart/miljöfarligt avfall tar du som tävlande med dig från tävlingsplatsen. Tomgångskörning i depån max 1 min. Oljeuppsamlare under bilarna skall finnas som skall rymma/absorbera minst 10 liter.
Tjuvstart:
Tjuvstart = 1 p avdrag i heatet. Förarens andra tjuvstart i heatet medför uteslutning ur heatet.
Däckbegränsning:
Fritt enligt folkracereglementet, FR-T 3. Ej dubb eller annat slirskydd.
Avgifter:
Senior/Dam/Veteran: 300:-. Junior: 200:-. OBS! Efter- och telefonanmälan +100:-. Vid återbud senare än 48 tim. före tävlingens början, ska en WO avgift erläggas med 500 SEK.
Avlysning:
Där tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Julskinka från Gudruns Chark samt hederspris till finalisterna. Prisutdelning vid sekretariatet.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 26/10 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Säkerhet:
Rullad bil som blir stillastående = brutet heat. Du som förare skall ur bilen innan den vändes rätt. I enlighet med Nedre Norra Bilsportförbundets policy samt Folkraceutskottets rekommendation.
Externa länkar:
Inbjudan som PDF
Informations Telefon:
Urban 073-978 59 11
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 39
Junior Junior 22
Dam/Veteran Dam,Veteran 20