Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Novemberracet
Startdatum:
2023-11-04
Anmälan startdatum:
2023-09-23
Distrikt:
Västra BF
Slutdatum:
2023-11-04
Anmälan slutdatum:
2023-10-29
Arrangör:
Skene MS
Tävlings plats:
Backa banan Skene
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Magnus Widmark +46739707734
Bitr Tävlingsledare Martin Udd 0706345982
Domare Börje Fröberg 0706020836
RaceController Lars Davidsson 0705512108
RaceController Christer Johansson 0703332332
Teknisk Chef Jerker Udd 0706204548
Säkerhetschef Benny Isberg
Miljöchef Anders Andreasson
Tidsplan:
Fredag 3/11 Depån öppnar 15,00 ( förskoleverksamhet före det så visa hänsyn ) anmälan och besiktning 18,00-20,00 Lördag 4/11 Anmälan och besiktning 06,30-08,00 Förarsammanträde vid prispallen 08,30 Fösta strat 09,00 Kval 1&2 Lunch ca 12,00 Kval 3 ca 13,00 Finaler ca 15,00
Resultatlistan anslås:
Heat resultat via raceoffice.se Heat indelning & omg, resultat på anslagstavlan i depån.
Tävlingens genomförande:
Seniorer delas upp i FWD & RWD , Dam , Junior Alla kör 3 kvalomgångar 6 bilar per heat. Kval 1 & 2 korta banan. Långa banan i kval 3 och finalerna. Alternativ spåret ska köras en gång per heat och final. Finaler: fwd/rwd A-B final. Damer/juniorer A-final, vid fler än 15 anmälda i respektive klass körs B-final. Superfinal 1-2 i från fwd-rwd-dam A-finalerna. Om målflagga visas för tidigt kommer heatet eller finalen köras om. Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först. Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart. Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Dam-Junior-Senior
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2
Tjuvstart:
Första tjuvstarten 2 minuspoäng. Två tjuvstarter av samma förare i ett heat medför uteslutning ur heatet
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet utan slirskydd
Avgifter:
Senior 300 kr, junior 200 kr. Efteranmälningsavgift 100:-. Arrangören beslutar om det är möjligt med efteranmälning.
Avlysning:
Där tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Prisutdelningen sker efter anbudstidens utgång vid prispallen vid klubbstugan.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 29/10 , det kommer dock gå att ställa sig i reserv kö ist. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Hemmaförare.:
Hemma förare skall anmäla minst en funktioner till Stefan E via sms 0709623776
Informations Telefon:
Magnus Widmark 0739-707734 Martin Udd 0706345982
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Fwd FWD Herr,Dam,Veteran 28
Senior Rwd RWD Herr,Dam,Veteran 28
Junior Junior 16
Dam Dam 12