Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Fläskracet (Tränings juniorer är välkomna)
Startdatum:
2023-10-21
Anmälan startdatum:
2023-09-06
Distrikt:
Nedre Norra BF
Slutdatum:
2023-10-21
Anmälan slutdatum:
2023-10-15
Arrangör:
SMK Dala Falun
Tävlings plats:
Kniptjärn. Följ skyltar mot Falukrossen från Rv 50/E16 med avfart i Karlsviksbacken, Trafikplats Karlsvik, mellan Falun och Borlänge.
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Sven-Erik Sigvardsson 073-676 70 66
Bitr Tävlingsledare Fredrik Wikström 070-640 55 58
RaceController Lina Zetterström 073-903 46 86
Domare Christer Carlsson 070-554 75 97
Teknisk Chef Jan-Anders Viéren 070-552 75 04
Säkerhetschef Sara Hysing 070-636 08 33
Miljöchef Erik Nordengren 070-387 19 76
Tidsplan:
Depån öppnar Fredag 20231020 kl 17.00. Administrativ incheckning i vagnen vid kiosken samt besiktning på startplattan: Fredag 231020 17.00-19.00 Lördag 231021 07.00-08.15 Förarmöte framför sekretariatet på banan 08.30 Första start. 09.00
Resultatlistan anslås:
Startlista / Heatindelningar / Resultat hittar du på www.raceoffice.se. Anslås fortlöpande på anslagstavla vid sekretariatet. Slutgiltig resultatlista tillhandahålles i samband med prisutdelningen och på hemsida. Skickas ej!
Tävlingens genomförande:
Deltagarna ges möjlighet att åka 3 st kvalheat á 3 varv på grus/asfalt. Antal Finaler anpassas till antalet startande. Alternativspår finns och skall köras en gång per deltagare och heat. Förare som ej kör alternativspåret eller kör det mer än en gång/heat utesluts ut heatet. Samtliga finaler körs med ”Runner Up” Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1. Uteslutning ur heat ger ingen poäng. Särskiljning : 1. Högsta heatpoäng oavsett omgång. 2. Minst antal svartflagg. 3. Omgång 1,2,3 4. Därefter lottning. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Vid färre än 40 anmälda vid antal anmälningstidens utgång kan arrangören med domarens godkännande ställa in tävlingen. Max totalt antal startande 100.
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Meddelas vid administrativa incheckningen.
Startuppställning:
Upp till 6 bilar i bredd, lottade startspår. I kvalomgångarna är det förlottade startspår. I finaler väljer den med högst ranking i kvalen startspår först osv.
Miljö:
Enligt FR reglementet. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas som skall rymma/absorbera minst 10 liter. Samt en tät presenning som täcker hela bilen.
Tjuvstart:
Tjuvstart = 1 p avdrag i heatet. Förares andra tjuvstart i heatet medför uteslutning ur heatet.
Däckbegränsning:
Fritt enligt folkracereglementet FR-T 2.1.2.
Avgifter:
Senior: 300:-. Junior: 200:-. OBS! Efter- och telefonanmälan +100:-. Vid återbud senare än 48 tim. före tävlingens början, ska enligt regelverket en WO avgift erläggas med 500 SEK.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Fläskpriser till finalisterna. Prisutdelning sker vid sekretariatet
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 15/10 , det kommer dock gå att ställa sig i reserv kö ist. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Deltagare, klasser:
Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, Dam/Veteran och Juniorer / Träningsjuniorer
Informations Telefon:
Sven-Erik Sigvardsson 073-676 70 66
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 27
Junior Junior 10
Dam Dam 12
Veteran Veteran 6
Träningsjunior Junior 4