Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
AllhelgonaRullet
Tävlingsdatum:
2023-10-28
Arrangör:
SMK Arboga
Distrikt:
Söder-/Västmanlands BF
Första anmälningsdag:
2023-09-01
Sista anmälningsdag:
2023-10-15
Tävlings plats:
Kägleborgs Motorstadion, Fellingsbro
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Roger Fälth 072-379 20 01
Bitr Tävlingsledare Stefan Lundqvist 070-291 02 92
RaceController Håkan Persson 076-801 26 65
Domare Erik Wahlqvist
Säkerhetschef Ted Enarsson
Teknisk Chef Zeb Enarsson
Miljöchef Per-Arne Lundgren
Administrativ Chef Robin Lundqvist
Tidsplan:
Fredag, Depån öppnar 16:00 Anmälan 17.00-20.00 Besiktning 17.00-20.00 Lördag, Anmälan 06.30-08.15 Besiktning 06.30-08.15 Förarsammanträde 08.30 Första start 09.00 Lunchpaus efter omgång 2 Prisutdelning efter anbudstidens utgång
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Alla kör 3 omgångar, Senior, Dam och Veteran kör A, B-final vid minst 18 anmälda och C-final vid minst 24 anmälda i respektive klass Juniorer kör A, B-final vid minst 14 anmälda och C-final vid minst 20 anmälda Antal finaler fastställs vid anmälansutgång och ev gallring skett. Runner Up tillämpas Alternativ spår tillämpas och skall köras minst 1 gång per heat/final Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Vid Särskiljning så går 0p vid brutet heat före 0p vid svartflagg Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Den tävlande måste passera målflagg för att få poäng! Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Däckrensning förbjudet
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
80
Startordning:
Meddelas i PM. Planerad startordning Junior, Dam/Veteran och Senior.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Kval, Första tjuvstarten-2p av heatets inkörda, Andra tjuvstarten i samma heat och av förare, uteslutning ur detta heat. Final Första tjuvstarten 2x alternativspår Andra tjuvstarten i samma final av samma förare, uteslutning ur denna final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 300:- Junior licensierad förare 200:-, Efteranmälningsavgift 200:-
Avlysning:
Där tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Prisutdelningen sker efter anbudstidens utgång
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 15/10 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Deltagare:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior, Dam, Veteran Vid få anmälda så kommer vissa klasser slås samman!
Övrigt:
Slumpmässiga alkotester kan förekomma under hela tävlingsdagen. Det finns EJ el i depån
Deladebilar:
Vi kommer tillåta deladebilar, det kommer dock inte ges någon extra tid pga detta. Vi måste hinna klart med tävlingen före mörkrets inbrott
Informations Telefon:
Håkan Persson 076-801 26 65
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Fwd Herr,Dam,Veteran 34
Rwd Herr,Dam,Veteran 14
Junior Junior 19
Dam Dam 15
Veteran Veteran 11