Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
HöstRacet
Tävlingsdatum:
2023-10-21
Arrangör:
Ulricehamns MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2023-09-01
Sista anmälningsdag:
2023-10-15
Tävlings plats:
Bogeringen Ulricehamn
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Erik Hang 0734153569
Bitr Tävlingsledare Jannika Albrektsson 0709462611
Domare Börje Fröberg 0706020836
Teknisk Chef LG Thor 0766775050
RaceController Stefan Argus 0703289087
Bitr. RaceController Thony Bergström
Säkerhetschef Anette Gustafsson 0708473210
Miljöchef Stig Karlsson 0706557648
Administrativ Chef LG Thor 0766775050
Tidsplan:
Tidsplan: 20 oktober fredag: Depån öppnar 17:00 Administrativ incheckning 18:00 – 20:00 Besiktning 18:00 – 20:00 Depån stänger 21:00 Tidsplan: 21 oktober lördag: Depån öppnar 06:00 Administrativ incheckning 06:00 – 08:00 Besiktning 06:00 – 08.00 Förarsammanträde 08:30 Första start 09:00 Lunchpaus Efter kvalomgång 2 (ca 30 minuter) Kort paus mellan omgång 1 - 2 Finaler 10 minuter efter kvalomgång 3
Resultatlistan anslås:
På www.raceoffice.se & Containern vid startplattan
Tävlingens genomförande:
Startmetoden är med ljus. Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vid särskiljning gäller placeringen i omgång 3 och sedan omgång 2. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning genom ”Raceoffice” Kvalomgång 1 & 2 är förlottade, omgång 3 körs efter nummerordning med fulla heat. Kvalen körs i 3 varv, Seniorer kör A-B-C Finaler.med Runner up Dam A-final vid fler än 15 startande körs även B-final med Runner up Vid fler än 18 startande körs även C-final för Dam med Runner up Junior A-final vid fler än 15 startande även B-final med Runner up Vid fler än 18 startande körs även C-final för juniorer med Runner up Vid 6 startande eller mindre/klass, körs tre kvalheat á 3 varv och ett finalheat á 5 varv där poäng räknas från samtliga heat, vid lika poäng avgör finalheatet. Lunchpaus efter 2.a kvalomgången, Finaler direkt efter omgång 3 Samtliga förare skall köra alternativspåret minst en gång per heat. E.v reserver fylls på till anmälan stänger på tävlingsdagen OM NI DELAR BIL ANGE DETTA VID ANMÄLAN (ni kommer att ha samma startnummer)
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
132
Startordning:
Senior – Dam – Junior Startordning finaler meddelas på förarmötet
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd. Startspåren är förlottade. I finalerna väljer den med mest poäng från kvalheaten startspår först. Vid lika poäng sker lottning.
Miljö:
Olja/vattenuppsamlare och presenning enl. folkracereglementet & G2. Miljöstation för oljor – batterier – glas mm finns mitt i depån.
Tjuvstart:
Vid tjuvstart i kvalomgång gäller 2 poängs avdrag. Om samma förare tjuvstartar en gång till gäller uteslutning ur heat. Vid tjuvstart i finaler gäller nedflyttning 2 placeringar. OBS! samtliga som lämnar startlinjen i samband med tjuvstart, åker ut på banan och kör in vid banans utfart. Faktadomare är startern.
Däckbegränsning:
Däck enligt folkracereglementet.
Avgifter:
Senior och Dam 300kr Juniorer 200kr. Betalas på tävlingsdagen. Efteranmälningsavgift: Ordinarie anmälningsavgift + 200kr.
Avlysning:
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten till reklam enl. FR- reglementet.
Priser:
Pokaler till samtliga finalister 1.a 6000Kr; 2.a 4000Kr; 3.a 2000Kr; 4.a 1000Kr; 5.a 1000Kr; 6.a 1000Kr i samtliga A-finaler
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 15/10 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Övrigt:
Alkoholtest kan förekomma Toaletter/dusch finns i “övre depån” Besiktning i “Tvätthallen” – Vid uppehåll på startplattan Bussar över 7 meter föranmälas i ”Raceoffice.se”
Informations Telefon:
Erik Hang Tel: 0734153569
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 76
Dam Dam 28
Junior Junior 23