Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Sviestadracet
Tävlingsdatum:
2023-10-28
Arrangör:
Linköpings MS
Distrikt:
Östergötland BF
Första anmälningsdag:
2023-08-30
Sista anmälningsdag:
2023-10-22
Tävlings plats:
Linköpings Motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Susann Ramqvist 070-537 46 55
Tävlingsledare Fia Häggberg 070-321 89 31
Domare Madelaine Lundin 073-559 69 08
Teknisk Chef Jan Törnqvist
RaceController Mats Myrberg
RaceController Hans Flodin
Säkerhetschef Anders Gustafsson
Miljöchef TBA
Tidsplan:
Lördag, Administrativ incheckning 06.00 - 07.50 Besiktning 06.00 - 08.00 Förarsammanträde 08.30 Vid startplattan Första start 09:00
Resultatlistan anslås:
Fortlöpande på digitalt på www.raceoffice.se och på den officiella anslagstavlan.
Tävlingens genomförande:
Alla klasser kör 3 förlottade omgångar Antal finaler beror på antal anmälda i respektive klass Antal finaler fastställs vid anmälansutgång och ev gallring skett. Runner Up tillämpas INTE Alternativ spår används INTE 2-Minutersregeln kommer tillämpas Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Är det helt lika sker lottning. Den tävlande måste passera målflagg för att få poäng! Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Vid rödflaggat heat ska de bilar som har rätt att starta om omgående köra upp till anvisad startfålla utan att stanna i depån. Ingen skruvning på bilen är tillåten, det är endast tillåtet att tanka och fylla på spolarvatten och detta ska i så fall göras i den anvisade startfållan Vid delad bil, Kör man finalerna efter varandra ska service utföras på anvisad plats. Förare ska köra av banan och sedan åka raka vägen till denna plats utan att besöka sin ordinarie depåplats. Man har sedan 5 min på sig att serva bilen från det att man anlänt till platsen. När tiden är ute måste man åka fram till start eller till lottningsfållan. Kör man inte finalerna efter varandra har man rätt att serva bilen vid sin depåplats och fram tills finalen ska åka fram till lottningsfållan. Har man inte kört fram till lottningsfållan när övriga finalen ställt upp på startplattan kommer 2-minuters regeln att startas.
Gallring:
Max 100 startande totalt. Juniorklassen kommer att tilldelas max 25% av startfältet.
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Senior, Junior, Dam
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv. Tävlande kallas till sitt heat med skylt med heatnummer
Heatindelning:
Förlottade och anslås på raceoffice.se kan ändras under dagen för att få kompletta heat. Startspår lottas i dataprogrammet för kvalheaten och anslås i samband med heatindelningen. I samband med uppflyttning kan startspår ändras.
Miljö:
Se G 6.0, Enligt FR reglementet, avfall ska tas med hem igen. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.
Tjuvstart:
Tjuvstart innebär 2 poängs avdrag av de inkörda poängen i heatet. Tjuvstart mer än en gång av samma förare medför uteslutning ur heatet. Vid tjuvstart i final är det direkt uteslutning ur finalen.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet FR-T 3.2. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior och dam: 300 kr Junior: 200 kr
Avlysning:
Där tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen. Arrangören har även rätt att avlysa tävlingen vid färre än 70 startande
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon.
Priser:
Till alla finalister
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 22/10 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Depå:
Fordon längre än 8 meter parkeras på anvisad plats och ska föranmälas till depåansvarig Benny Nordqvist på telefon 070-533 01 30. 1 servicebil per tävlingsfordon gäller i depån. Vi kan EJ tillhandahålla el på området
Delade bilar:
Max 2 förare per bil
Externa länkar:
PM 1
Informations Telefon:
Anders Wing 070-294 73 38
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 53
Junior Junior 15
Dam Dam 15