Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Cirkus Hjelm
Tävlingsdatum:
2023-10-14 -> 2023-10-15
Arrangör:
Västerås MS
Distrikt:
Söder-/Västmanlands BF
Första anmälningsdag:
2023-08-30
Sista anmälningsdag:
2023-10-08
Tävlings plats:
Västerås MS Malma 11 Västerås
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Jocke Larsson 073-051 07 89
Bitr Tävlingsledare Karolina Lindström 070-239 59 38
Domare Thomas Avelin
Domare Gudrun Hodell
Teknisk Chef Jonny Walter
RaceController Anders Larsson
Säkerhetschef Thomas Sällström
Miljöchef Bert Svanberg
Förarkontakt Elin Eriksson
Administrativ Chef Birgitta Keijser
Tidsplan:
Fredag, Depån öppnar 16.00 Anmälan 16.00-21.00 Vid ingången till depån Besiktning 16.00-21.00 På asfaltsplan till höger Lördag, Anmälan 06.00-08.00 Vid ingången till depån Besiktning 06.00-08.00 På asfaltsplan till höger Funktionärsmöte 08.00 Vid måltornet Förarsammanträde 08.30 På startplattan Invigning i form av parad med samtliga förare Första start 09.00 Anbudsförfarande för avanmälda förare efter sista heat Söndag, Första start 9.00 Prisutdelning efter anbudstidens utgång Samtliga dagar Depåtystnad från 23.00!
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se samt anslagstavlan vid torget
Tävlingens genomförande:
Specialinbjudan till förare som deltar i PV eller Duett. Kommer att köra tillsammans med RWD klassen. Dessa förare erbjuds även att delta i PV special final. Alla erbjuds kör 5 omgångar, Lördag körs 3 omg Söndag körs omg 4 och 5 Finaler, Senior RWD A, B, C Senior FWD A, B, C Dam A, B, C Veteran A, B, C Juniorer A, B, C, D PV Special A. Vid fler än 15 anmälda I PV/duett körs B-final Runner Up tillämpas, runner up service sker på av arrangören anvisad plats Alternativ spår tillämpas och skall köras minst 1 gång per heat/final Poängberäkning: omg 1–3, 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv omg 4–5, 1:a 10p, 2:a 7p, 3:a 5p, 4:a 4p osv Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 5,4,3,2,1) Vid Särskiljning så går 0p vid brutet heat före 0p vid svartflagg Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Den tävlande måste passera målflagga för att få poäng! Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Däckrensning förbjudet
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
200
Startordning:
Veteran, Dam, Junior, Senior Kan ändras beroende på antal startande, eller delade bilar.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning Även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Första tjuvstarten 2x alternativspår, Andra tjuvstarten i samma heat och av samma förare, uteslutning ur detta heat.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 300:- Junior licensierad förare 200:-, Efteranmälningsavgift 200:-
Avlysning:
Där tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister Vid prisutdelningen skall pristagarna vara klädda knäppt overall. Prisutdelningen sker efter anbudstidens utgång
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Depå:
Stora fordon meddelas i anmälan under "Övrig info" (+8 meter). Skriv även vilken dag ni kommer
Deltagare:
Stora fordon meddelas i anmälan under "Övrig info" (+8 meter). Skriv även vilken dag ni kommer
Anbud:
Om man bryter före omgång 3 på lördagen så går din bil på anbud på lördagen. Bryter du under omgång 3–5 går din bil på anbud på söndagen. Meddela tävlingsledningen om du bryter för helgen före omgång 3, så att vi vet att din bil ska gå på anbud. Ej meddelat före omgång 3 startat = anbud på söndagen
Speaker:
Michael Hjelm
Hemmaförare:
Varje hemmaförare ska anmäla 2st funktionärer över 18år. Anmäles till Tävlingsledaren.
Informations Telefon:
Michael Hjelm 073-247 36 69
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
PV Special RWD Herr,Dam,Veteran 14
Senior Fwd FWD Herr,Dam,Veteran 101
Senior Rwd RWD Herr,Dam,Veteran 63
Junior Junior 45
Dam Dam 56
Veteran Veteran 41