Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Höstracet TMK
Startdatum:
2023-09-23
Anmälan startdatum:
2023-08-31
Distrikt:
Södra BF
Slutdatum:
2023-09-23
Anmälan slutdatum:
2023-09-17
Arrangör:
Tomelilla MK
Tävlings plats:
Svampabanan, Tomelilla
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Maria Eckhoff 0733-837528
Tävlingsledare Beatrice Ågren Karlsson 0768-148642
RaceController Miche Andersson
RaceController Elionor Hansson
RaceController Emil Riihelä
Domare Putte Olsson
Teknisk Chef Erik Walter
Bitr Teknisk Chef Jimmie Ullerholm
Tidsplan:
Fredag 22/9: Depån öppnar 14:00. Anmälan Raceoffice på fältet kl 18:00-19:00. Besiktning i besiktningshallen kl 18:30-19:30. Lördag 23/9: Anmälan Raceoffice på fältet kl 07:00-07:45. Besiktning i besiktningshallen kl 07:00-08:00. Förarsammanträde kl 08:30 framför klubbstugan. Första start kl 09:00. Kval 1 och 2 innan lunch. 45 min lunch. Kval 3 och finaler.
Resultatlistan anslås:
På anslagstavlan i depån, samt digitalt på raceoffice.se. Detsamma gäller för heatindelningen. Det är tavlan i depån som är den officiella.
Tävlingens genomförande:
3 kvalomgångar á 4 varv, därefter finaler. Poängberäkning 7-5-4-3-2-1. Poäng på samtliga kval räknas. Krokiga spåret med alternativspår. Alternativspåret ska köras en gång / heat och de är de vänstra spåret i sista svängen innan målgång. Förare som ej kör alternativspåret eller kör det mer än en gång / heat utesluts ur heatet. Framkallning till heat sker via heattavlan på backen. Uppställning till start sker i framkallningsfållorna utanför tvätthallen mot banan. Infart genom tvätthallen. Förare som inte är framme i sin startfålla / uppställningsplats när heatet rullar ner mot startplattan, räknas som sen till start och är inte med i heatet. Startmetod: Tummen upp från startpersonal, ready-to-race skylt på vänster sida, starten går när den gröna lampan tänds. Efter avslutat heat kör ut genom grinden och direkt till höger över backen till depån. Förlottade heat i alla kvalomgångar. Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte tävlingsledningen beslutar annat. Vid svartflagg eller teknisk flagga kör ut i ravinen, ner i depån. Finaler: A-final körs i alla klasser. B-final vid minst 18 anmälda. (juniorer minst 15 anmälda.) C-final vid minst 25 anmälda. (juniorer minst 20 anmälda.) (Gäller vid anmälningstidens utgång.) Alla finaler körs 6 varv. Runnerup tillämpas i finalerna. Vid lika poäng särskiljes enligt följande, 1:a hand tredje kval, 2:a hand andra kval etc. därefter lottning. Bästa poäng väljer startspår först. Runnerup-plats finns utanför grinden mot tvätthallen. Den kan även utnyttjas av delade bilar om de behövs. Prisutdelning framför klubbstugan i depån efter avslutad tävling.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
150
Startordning:
Senior - Junior - Dam - Veteran För alla klasser, utom junior, gäller att det är minst 12 startande i deltävlingen annars stryks den för berörd klass.
Startuppställning:
Max sex bilar på ett led.
Miljö:
Se G2, Bilsportens styrande dokument och G6. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Presenning av lättviktstyp (flätad) är ej godkänd - kan medföra startförbud. Miljöstation finns vid gula ladan, övriga sopor i container.
Tjuvstart:
"Enligt Södra BF´s cupregler 2023."
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet.
Avgifter:
Senior/Dam/Veteran: 300 kr. Junior: 200 kr. Det går att betala med Swish eller kontanter.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Pris till finalisterna.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på Raceoffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget bud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Innan den 17/9 sköter du de själv via mina sidor på raceoffice. Därefter senast 2023-09-21 kl 09:00 ENDAST sms till 0761-996890. Bekräftelse på avanmälan skickas dagtid.
Anmälan:
raceoffice.se
E-post:
anmälan@tomelillamk.com
Anbud:
Anbud efter avslutade finaler på samtliga bilar. Endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är giltiga vid anbud. Anbudslappar finns att hämta i depåsekr. hela dagen. Anbud lämnas i bes.hallen och anbudsförfarandet sker framför klubbstugan.
Avlastning/Lastning:
Sker på fältet. Inga släp i depån. Släpvagnsparkering i skogen utanför de stora fältet. Se skyltning.
Depå:
Depån öppnar fredag 22/9 kl 14:00 och uppställning sker fritt. Ställ gärna stora bussar längs med kanterna. Pga säkerhetskrav tillåts inga husvagnar i depån.
Mekaniker:
Förare och två mekaniker får entréband och dessa delas ut i raceoffice i samband med att föraren anmäler sig. Armband ska sitta på armen vid ingång i depån.
Delad bil:
Anges på anmälan vem man delar bil med.
Protest:
Ev. protester lämnas till förarrepresentant som sedan kontaktar tävlingsledningen. Telenr. finns anslaget på anslagstavlan.
Rödflaggat heat:
Förare i ev. rödflaggat heat kör direkt till framkallningsfållorna utanför tvätthallen. I fållorna får inget mekande göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart. Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten. Heatet körs om snarast möjligt. Uppställda heat körs först eller enligt annat beslut från tävlingsledningen. Gäller ej vid tjuvstart då är de omstart direkt.
Faktafunktionär Start/Mål:
Patrik Ljung
Bärgning:
Bilar som behövs lyftas ut med lastmaskinen placeras i skrotfållan nere vid crossbanan. Inga bilar lyfts inne i depån.
Kiosk:
Kommer vara öppen i depån och vid banan.
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 43
Junior Junior 18
Dam Dam 19
Veteran Veteran 20