Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Jubileumsracet 2.0
Tävlingsdatum:
2023-10-21
Arrangör:
Films MK
Distrikt:
Upplands BF
Första anmälningsdag:
2023-08-25
Sista anmälningsdag:
2023-10-14
Tävlings plats:
Bergbybanan Bergby Gård 202, 748 95 Örbyhus
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Magnus Danielsson 070 754 02 70
Bitr Tävlingsledare Tilda Ekenberg 070 718 81 61
Domare Björn Stålborn 070 592 25 76
Teknisk Chef Gerry Olsson 070 592 15 39
RaceController Jörgen Adolfsson 070 440 35 08
Bitr. RaceController Peter Karlsson
Säkerhetschef Stefan Elmnert 070 669 63 68
Miljöchef Ove Eklund
Tidsplan:
Lördag 21/10 Anmälan och besiktning 07.00 - 09.00 Funktionärssammanträde 09.00 Förarsammanträde 09.30 Första start 10.00
Resultatlistan anslås:
Resultatlistor anslås på angiven anslagstavla
Tävlingens genomförande:
Junior, Dam/Veteran, Senior Samtliga förare kör 3 kvalheat och därefter finaler utifrån högsta poäng Juniorer Och Dam/veteran kör A-final, B-Final samt C-Final vid minst 36 startande i resp klass Seniorer kör A-Final, B-Final, C-Final samt D- Final vid minst 52 startande Poängberäkning 7, 5, 4, 3 ,2 ,1 poäng. särskiljning 3, 2, 1. Vid samma poäng går förare utan bestraffning före därefter lottning Antal varv: 3 varv i kvalheat samt 5 varv i finalheat. Alternativspår skall köras 1 gång per heat samt 2 ggr vid utdömd bestraffning. Vid rödflagg skall de bilar som har rätt att starta om omgående köra upp till anvisad startfålla utan att stanna i depån. Ingen skruvning på bilen är tillåten, endast tankning av bränsle och spolarvatten och detta skall genomföras i den anvisade startfållan. Vid delad bil eller finalseger och där man kör finalerna efter varandra skall service utföras på anvisad plats. Förare skall köra av banan och sedan åka direkt till denna plats utan att besöka sin ordinarie depåplats. 5 min servicetid kommer erhållas teamet för runner up eller delad bil. Detta utifrån att aktuellt heat eller final åkt ifrån inlottningen Runner up tillämpas i finalerna. Antal finaler kan variera utifrån antalet startande
Gallring:
Fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Junior, Dam/Veteran, Senior
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv
Heatindelning:
Startordning meddelas via PM
Miljö:
Se G6.1 med bulletin enl. FR-reglemente. Avfall tages med hem. Tomgångskörning max 1 minut. Vid parkering/uppställning skall finnas väl synlig brandsläckare samt under tävlingsbilen finnas lämplig anordning för uppsamling av olje- och vätskespill samt godkänd presenning
Tjuvstart:
Bestraffas med dubbla jokerspår/alternativspår. Dubbla tjuvstarter medför uteslutning ur heat och bedöms av startchef
Däckbegränsning:
Enlighet med FR -T2.1 (ej dubb)
Avgifter:
Seniorlicensierade 300 kronor Juniorlicensierade 200 kronor WO 500 kronor
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Priser:
Hederspris till samtliga finalister. Sponsorpriser kan komma att delas ut till utvalda förare/finalister. Vid prisutdelning skall förare vara iklädd knäppt overall enl. FR 10.2
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista som kommer finnas på www.filmsmk.se samt Facebook. Detta är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå på tävlingsdagen
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 14/10 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Anmälningsinformation :
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 14/10, det kommer dock gå att ställa sig i reservkö ist. Grön knapp "Registrera anmälan" = anmälan öppen, Gul knapp "ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista, Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma
Informations Telefon:
Åsa Rollving 070 865 31 30, Tilda Ekenberg 070 718 81 61
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 46
Dam/Veteran Dam,Veteran 21
Junior Junior 8